Other official information and services: www.belgium.be

Search

archives 20040720
Standaarden en software

gegevensformaten en communicatieprotocollen bij de archivering, de uitwisseling of de mededeling van computergegevens. De FOD's zullen voor bestaande toepassingen die bij de archivering, de uitwisseling of de ... ...

Press release - 25/06/2004 - 15:00