Other official information and services: www.belgium.be

Search

même
Presse service of Zuhal Demir, State secretary for Combating Poverty, for Equal Opportunities, for Disabled People and for Science Policy, in charge of Larger Towns, attached to the Minister of Security and Home Affairs

Suys Zuhal_Demir.jpg Finance Tower ... ...

Source - 28/02/2017 - 15:12

Verkoop via home-party's

zogenaamde home-party's producten demonstreren en verkopen vrij van het bewijs van beheerskennis. Die ... ...

Press release - 21/04/2006 - 14:00

Lutte contre le vol organisé, le vol au bélier et le car- et home-jacking

vol au bélier et les car- et home-jackings. L'année dernière, le nombre de car- et home ... ...

Press release - 24/01/2003 - 15:00

Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie

:24 (overheidsopdracht voor geïntegreerde politie) (Home Affairs) ... ...

Press release - 02/06/2017 - 15:24

Marché public pour la police intégrée

:22 (marché public pour police intégrée) (Home Affairs) ... ...

Press release - 02/06/2017 - 15:22

Overheidsopdracht voor de aankoop van patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie

patrouillevaartuigen voor scheepvaartpolitie) (Home Affairs) ... ...

Press release - 18/05/2017 - 13:17

Verlenging van het beheerscontract van de servers van de FOD Binnenlandse Zaken

van fod binnenlandse zaken) (Home Affairs) ... ...

Press release - 10/11/2016 - 17:24

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

:16 (Home Affairs) ... ...

Press release - 02/10/2017 - 09:16

Hernieuwing van de contracten voor elektronische identiteitskaarten - goedkeuring van de bijzondere bestekken

) (Home Affairs) ... ...

Press release - 14/07/2017 - 12:58

Verlenging van de samenwerking met een aankoopcentrale voor de energieleveringen aan federale gebouwen

:29 (verlenging van samenwerking met een aankoopcentrale voor energieleveringen aan federale gebouwen) (Home ... ...

Press release - 07/07/2017 - 11:29