Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Asiel- en Migratiebeleid

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 23 décembre 2011

Verlenging van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen

De ministerraad verlengt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en Migratie het contract van de heer Peter De Roo, als afgevaardigde voor de opvangplaatsen, tot 31 maart 2012. Door de samenvoeging van de bevoegdheden bij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie wordt zijn mandaat gewijzigd. Hij zal de algemene directie van Fedasil ondersteunen om:

  • de opvangcrisis te monitoren
  • sites lTE okaliseren en nieuwe opvangplaatsen te openen
  • en optreden als contactpersoon en bemiddelaar met de lokale overheden: gemeenten, OCMW's...  

Documents associés:


Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Margaux DonckierMargaux Donckier
Porte-parole de Mme Annemie Turtelboom, ministre de la Justice
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
Télécharger vCard