Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Persuitnodiging: De Douane geeft Manneken-Pis een nieuw uniform

Ter gelegenheid van de Internationale Douanedag overhandigt de Belgische Douane een officieel uniform aan Manneken-Pis.

Lees verder - 23/01/2018 10:53 - FOD Financiën

Belgische muntslag gegund aan Koninklijke Nederlandse Munt/Groep Heylen

De openbare procedure voor het slaan van munten en de verlening van exploitatierechten voor de productie van euromunten leidt tot de definitieve gunning aan de Koninklijke Nederlandse Munt, die op haar beurt in handen is van de Belgische groep Heylen.

Lees verder - 22/01/2018 18:14 - FOD Financiën

België en Groothertogdom Luxemburg versterken hun samenwerking in het domein van geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Vanuit de overtuiging dat een doorgedreven samenwerking tussen de lidstaten de toegang tot geneesmiddelen en gezondheidsproducten zal kunnen verbeteren, hebben België en het Groothertogdom Luxemburg hun verklaring van 4 juli 2016 (Gäichel IX) geconcretiseerd in een overeenkomst met als doel de samenwerking binnen deze domeinen te verdiepen.

Lees verder - 22/01/2018 10:26 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Ministerraad van 19 januari 2018

De ministerraad vergaderde op vrijdag 19 januari 2018 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Kmo's Denis Ducarme het ontwerp van het charter betreffende de toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten goed.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Bescherming van bedrijfsgeheimen

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed over de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Gunning van de overheidsopdracht over de wederopbouw van het SHAPE-dorp

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat de ministerraad akkoord met de gunning van de overheidsopdracht over de wederopbouw van het SHAPE-dorp.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de organisatie van sociale verkiezingen bij de NMBS.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel de gids, charters en omzendbrief goed over de strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten in de speciale sectoren. 

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - Persdienst van eerste minister Charles Michel

Overheidsopdracht voor Defensie: diensten voor stockage en distributie van materiële middelen

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput groen licht voor het opstarten van een overheidsopdracht voor Defensie over diensten voor stockage en distributie van materiële middelen.

Lees verder - 19/01/2018 14:47 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken