Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

Lagere drempel bijdragen voor startende zelfstandigen

Vanaf april 2018 genieten 'startende' zelfstandigen een lagere inkomensdrempel voor de berekening  van de socialezekerheidsbijdragen. De ministerraad keurt hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed.

Lees verder - 21/11/2017 12:18 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Staatsbons - Uitgifte van 4 december 2017 - Coupon

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

De coupon van de Staatsbon op 10 jaar (4 december 2017-2027, Code BE3871275058) die op 4 december 2017 wordt uitgegeven, bedraagt 0.50 %.

De uitgifte van deze bon gebeurt tegen een uitgifteprijs van 100,00 % van de nominale waarde.

De inschrijvingsperiode loopt van 23 november 2017 tot en met 1 december 2017, met betaling op maandag 4 december 2017.

Lees verder - 21/11/2017 11:33 - Federaal Agentschap van de Schuld

De SDG’s in België: rapportering en toekomstige acties

In het kader van de nationale strategie duurzame ontwikkeling, organiseren de ministers bevoegd voor duurzame ontwikkeling op 22 november een evenement over  de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN in België.

Lees verder - 21/11/2017 09:52 - Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen te melden. Het FAGG steunt de tweede Europese campagne over het melden van bijwerkingen.

De Europese bewustmakingscampagne om het melden van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te promoten, loopt dit jaar van 20 tot 24 november.

Lees verder - 20/11/2017 16:01 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Extra zorg voor gedetineerden met een drugproblematiek

BRUSSEL, 20/11/2017- Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, trekt middelen uit voor begeleiding op maat van gedetineerden met een drugproblematiek. Vandaag, 20 november 2017, heeft ze dit initiatief voorgesteld op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Lees verder - 20/11/2017 15:56 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Het FAGG nu ook op Twitter en Facebook

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, dat reeds actief was op LinkedIn in het kader van personeelswerving, is nu ook actief op Facebook en Twitter.

Lees verder - 20/11/2017 15:55 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Transgenders worden nog steeds gediscrimineerd

Brussel, 20 november 2017 – Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’, een eerbetoon aan transgenders die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of -expressie, maakt het Instituut attent op de discriminaties die transgender personen nog steeds ondergaan. Het aantal meldingen van transgenders maakte in 2016 14% uit van het totaal aantal meldingen die het Instituut ontving.

Lees verder - 20/11/2017 15:26 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Een handleiding voor de aanpak van rugpijn

Wat te doen bij rugpijn? Voor deze ‘kwaal van de eeuw’ wordt een brede waaier aan oplossingen aangeboden. Om door het bos de bomen te helpen zien, publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in mei reeds een klinische richtlijn, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke bewijs. Vandaag gaat het op de ingeslagen weg verder met een ‘zorgpad’, dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken best worden uitgevoerd en welke de optimale behandeling is. Het is de eerste keer in ons land dat een zorgpad werd ontwikkeld in samenwerking met alle betrokken zorgdisciplines en de patiënten. Het omvat zowel lumbale (eenvoudige rugpijn) als radiculaire (type ischias) pijn. En voor een groter gebruiksgemak ontwikkelde het KCE een interactieve, online tool (www.lagerugpijn.kce.be).

Lees verder - 17/11/2017 00:24 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Werking van de federale instantie voor onderzoek naar scheepvaartongevallen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de organisatie en de werking van de Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartonderzoeken (FOSO) vastlegt.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

MIlitaire opdracht in Niger

De ministerraad stemt in met de militaire instructieopdracht in Niger.

Lees verder - 16/11/2017 15:32 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken