Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

€ KONINKRIJK BELGÏE - EERSTE GROENE OLO 15Y

De Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, deelt mee :
De Belgische Staat (rating Aa3/AA/AA-; allen stabiele outlook) zal volgende week, indien de marktomstandigheden het toelaten, een eerste gesyndiceerde benchmark Groene OLO met vervaldag 22 april 2033 (OLO 86) uitgeven. Barclays, BNP Paribas Fortis, Credit Agricole CIB, ING en J.P. Morgan werden aangeduid als joint bookrunners. Het Groene OLO raamwerk werd aan de investeerdersgemeenschap gepresenteerd tijdens een pan-Europese roadshow die de voorbije twee weken heeft plaatsgevonden.
De andere primary en recognized dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie. Totaal commissie 20ct. Reg S Category 1, CAC, FCA / ICMA Stabilisation. MIFID II doelmarkten: in aanmerking komende tegenpartijen, professionals en retail (alle distributiekanalen).

Lees verder - 23/02/2018 15:26

Staatsbons - Uitgifte van 4 maart 2018 - Coupon

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

De coupon van de Staatsbon die op 4 maart 2018 eerstkomende zal worden uitgegeven, is
vastgesteld als volgt:
Staatsbon op 10 jaar (4 maart 2018-2028, Code BE3871276064) : 0.90 %
Voor deze Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld tegen 100,00 % van de nominale waarde.
De inschrijvingsperiode loopt van 22 februari 2018 tot en met 2 maart 2018, met betaling op
maandag 5 maart 2018.

Lees verder - 20/02/2018 11:32

De FOD Financiën zoekt 450 bachelors!

De FOD Financiën werft 450 bachelors aan in Brussel, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brugge, Gent, Mechelen en Vilvoorde. Met in totaal 205 vestigingen verspreid over heel België is een job in eigen regio perfect mogelijk. Personeelsleden krijgen de kans om hun talenten en competenties in te zetten in een dynamische en moderne omgeving. Flexibiliteit, mobiliteit, jobinhoud en promotiekansen, doorgroeien zonder van werkgever te moeten veranderen, staan bij de FOD Financiën centraal.

Lees verder - 14/02/2018 14:54

Staatsbons - Uitgifte van 4 maart 2018

De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 maart 2018.

Eén Staatsbon zal aan het publiek aangeboden worden:
Staatsbon op 10 jaar (4 maart 2018-2028, Code BE3871276064).

Voor deze Staatsbon zal de rentevoet op dinsdag 20 februari 2018 vastgesteld worden.
De inschrijvingsperiode loopt vanaf donderdag 22 februari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018,
met betaling op maandag 5 maart 2018.

Lees verder - 07/02/2018 14:30

Toestand van de federale staatsschuld per eind januari 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:


In de loop van de maand januari 2018 is de schuld van de federale Staat met 3,235 miljard euro toegenomen, tot 389,149 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 761,714 miljoen euro, en evolueerde zo tot 374,425 miljard euro per eind januari 2018.

Lees verder - 06/02/2018 17:11

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06/02/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,760 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312755276 - 14/06/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,500
Gew. gemid. rendement : -0,588 %
Bid-to-cover ratio : 2,79

ISIN Code : BE0312762348 - 10/01/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,260
Gew. gemid. rendement : -0,548 %
Bid-to-cover ratio : 2,07


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 06/02/2018 12:04

Nieuwe OLO

De Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, deelt mee :
De Belgische Staat zal in de nabije toekomst, indien de marktomstandigheden het toelaten, een eerste  gesyndiceerde Groene OLO uitgeven met een looptijd tussen 15 en 20 jaar (OLO 86).
Barclays, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, ING en JP Morgan werden gemandateerd als joint bookrunners. De andere primary en recognized dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie.
BNP Paribas Fortis en Crédit Agricole CIB organiseren een reeks ontmoetingen met investeerders teneinde het kader van de Belgische Groene OLO toe te lichten. De roadshow begint op 8 februari in Brussel in aanwezigheid van de Minister van Financiën en van de Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling. BNP Paribas Fortis en Crédit Agricole CIB adviseren de Belgische Staat bij de structurering van de Groene OLO.

Lees verder - 05/02/2018 09:24

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 30/01/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,203 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312754261 - 10/05/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,203
Gew. gemid. rendement : -0,570 %
Bid-to-cover ratio : 2,02


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 31/01/2018 15:35

Ter ere van de Internationale Douanedag draagt Manneken-Pis vandaag een douane-uniform

Vandaag viert de douanegemeenschap over de hele wereld de Internationale Douanedag. Om deze dag onder de aandacht te brengen, zal Manneken Pis (het ketje dat als nationaal symbool de geest van de Brusselse bevolking belichaamt) vandaag het uniform van fiscaal expert van de Douane en Accijnzen dragen. Dit uniform vervangt het douane-uniform waarover hij sinds 1951 beschikte.

Lees verder - 26/01/2018 13:54

Openbare raadpleging over bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen

De FOD Financiën houdt een openbare raadpleging over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake instellingen voor belegging in schuldvorderingen. 

Lees verder - 24/01/2018 11:47