Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Toekomstscenario’s voor betaalbare geneesmiddelen: België en Nederland verzamelen internationale denktank

Twee organisaties gekend voor hun wetenschappelijk advies in de gezondheidszorg, hebben gezorgd voor een primeur: samen ontwikkelden ze toekomstige scenario’s om de spiraal van de steeds stijgende prijs voor geneesmiddelen te doorbreken. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en Zorginstituut Nederland (ZIN) brachten een internationale denktank samen die een aantal, zogezegd onwrikbare kenmerken van het huidige systeem, in vraag stelde.

Lees verder - 23/06/2016 09:59

Clusteren van pathologiegroepen volgens gelijkenissen tussen ziekenhuisverblijven

In het vooruitzicht van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering publiceert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een eerste verkennende studie over het clusteren van ziekenhuisverblijven. Voor de laagvariabele cluster werd ook een variabiliteitsanalyse uitgevoerd, om de pathologiegroepen te identificeren die in aanmerking komen voor een prospectieve forfaitaire vergoeding.

Lees verder - 21/06/2016 15:15

Studievoormiddag FAMIFED "De socio-economische rol van de kinderbijslag: een instrument in de strijd tegen armoede"

Donderdag 26 mei organiseerde FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, een studievoormiddag die de weg vrijmaakte voor debat en gevolg geeft aan de enquête die FAMIFED afnam bij de gezinnen waarvan ze het dossier beheert. Een honderdtal experten uit de sector en uit de academische wereld bogen zich over de rol van kinderbijslag als instrument in de strijd tegen armoede.

Lees verder - 26/05/2016 16:55

Selor stuurt interne organisatie bij

Brussel, 29 april 2016 - Naar aanleiding van de bekendmaking van de resultaten van een audit uitgevoerd door KPMG, maakt Selor bekend dat het de eigen organisatie bijstuurt. De audit bevestigt dat Selor als selectiebureau op de allereerste plaats de nadruk legt op het organiseren van selecties, maar dat daarbij de interne controle op bepaalde domeinen inderdaad voor verbetering vatbaar is. Als reactie past Selor onmiddellijk een aantal interne procedures aan, en bereidt het andere maatregelen op langere termijn voor om de organisatie verder te stroomlijnen.

Lees verder - 29/04/2016 17:01

Eierstokkanker: een verraderlijke kanker die aandacht verdient

Eierstokkanker wordt jaarlijks bij bijna 900 vrouwen in België vastgesteld. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met een groep van clinici en het College voor Oncologie een klinische richtlijn voor de diagnose, behandeling en follow-up van eierstokkanker op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen. In een volgende fase zullen kwaliteitsindicatoren voor alle aspecten van de behandeling worden ontwikkeld, en zullen de zorgverleners feedback ontvangen over hun resultaten. De uiteindelijke bedoeling is om gerichte acties te ondernemen om de kwaliteit, waar nodig, te verbeteren.

Lees verder - 27/04/2016 15:15

Longkanker : langer leven dankzij een kwaliteitsvolle zorg

Longkanker komt vaak voor en wordt meestal veroorzaakt door roken. De kanker heeft geen goede prognose, vooral als hij pas in een gevorderd stadium wordt ontdekt. In België vormt longkanker de eerste oorzaak van kankersterfte bij mannen, en de tweede bij vrouwen. Ondanks deze sombere resultaten is er toch nog vooruitgang mogelijk, door de zorgkwaliteit te verbeteren.
Binnen het kader van een programma voor de verbetering van kankerzorg publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een reeks van 23 kwaliteitsindicatoren voor de diagnose en de behandeling van longkanker. De zorgkwaliteit is in de Belgische ziekenhuizen over het algemeen goed. Toch stelde het KCE opnieuw vast dat de sterfte na de operatie van een longkanker hoger ligt in ziekenhuizen waar jaarlijks minder dan 10 van dergelijke ingrepen worden uitgevoerd. De helft van de ziekenhuizen in ons land blijkt deze drempel niet te halen. Het KCE beveelt daarom ook hier aan om deze ingrepen te centraliseren in ziekenhuizen met de nodige expertise. Daarnaast pleit het KCE ervoor dat er meer rekening wordt gehouden met de wensen en voorkeuren van de patiënt bij de beslissing om een behandeling al dan niet verder te zetten.

Lees verder - 21/04/2016 13:41

Advies van Kenniscentrum om geen hartscreening uit te voeren bij jonge sporters overgenomen in gerenommeerd medisch tijdschrift (BMJ-British Medical Journal)

Zeer recent kwamen er opnieuw een aantal gevallen van plotse hartdood bij jonge sporters in de media. En steeds weer vormen zulke dramatische gebeurtenissen voor een aantal clinici de aanleiding om op te roepen tot het verplicht screenen van deze groep mensen. Het KCE sprak zich al uit tegen dergelijke maatregel omdat het had berekend dat deze meer kwaad dan goed zou doen. Zijn studie, die exact een jaar geleden werd gepubliceerd, werd nu overgenomen door het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift BMJ (British Medical Journal).

Lees verder - 21/04/2016 08:39

Naar een terugbetaling van psychologische zorg ?

Angst, stress, burnout, depressieve gevoelens, relationele of familiale problemen,…allemaal hebben we vroeg of laat te maken met moeilijke momenten in het leven, en vaak kunnen die worden overwonnen met de hulp van een hiertoe opgeleide hulpverlener. Maar omdat de ziekteverzekering psychologische zorg vandaag meestal niet terugbetaalt, blijft deze zorg moeilijk toegankelijk. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht organisatie-en terugbetalingsmodellen van psychologische zorg in andere landen, en ontwikkelde een model aangepast aan de Belgische realiteit. Het stelt een systeem op twee niveaus voor : een eerste algemeen niveau, dat vlot, en zonder voorafgaande beperkingen toegankelijk is, en dat vaak voorkomende en gematigde problemen opvangt, en een tweede niveau, dat niet direct  toegankelijk is en dat gespecialiseerde zorg aanbiedt, als de zorg op het eerste niveau niet volstaat.

Lees verder - 13/04/2016 13:22

Persconferentie Ombudsdienst Pensioenen voorstelling jaarverslag 2015 op 19 april 2016

Bijdrage aan de strijd tegen de armoede bij gepensioneerden: de recentste aanbevelingen aan de wetgever en tips voor de gepensioneerden van de Ombudsman Pensioenen!

Lees verder - 12/04/2016 16:03

Is een uitbreiding van de terugbetaling van steunharten aangewezen?

Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 10 000 Belgen te horen dat ze aan hartfalen lijden. Een beperkt aantal onder hen met terminaal hartfalen komt in aanmerking voor harttransplantatie, maar door een gebrek aan donorharten zijn de wachtlijsten lang. In afwachting kan een steunhart dat de hartfunctie overneemt, worden ingeplant. Het RIZIV betaalt er jaarlijks 50 van terug. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg (KCE) ging na of het kosten-effectief is om ook patiënten die niet meteen in aanmerking komen voor een transplantatie, ermee te behandelen.

Vanuit medisch standpunt hebben steunharten een reële meerwaarde want zij verbeteren zowel de overleving als de levenskwaliteit. Maar hun meerkost in vergelijking met de klassieke behandeling ligt erg hoog. Vanuit gezondheids-economisch standpunt zijn er daarom geen argumenten voor een uitbreiding van de terugbetaling van steunharten.

Lees verder - 08/04/2016 19:13