Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Begroting 2014 – Begrotingscontrole

Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) heeft als begrotingsdoelstelling voor het jaar 2014 een maximaal deficit van -2,25%.

Lees verder - 02/04/2014 12:43

Presentatie jaarverslag federale Ombudsman 2013: De ervaring ten dienste van de burger

Op maandag 24 maart presenteerden de federale ombudsmannen Catherine De Bruecker en Guido Herman hun jaarverslag over de klachten die ze in 2013 hebben ontvangen.

Lees verder - 24/03/2014 15:55

Ombudsdienst Pensioenen - Presentatie van het Jaarverslag 2013

DE PENSIOENHERVORMING!

Welke BALANS opmaken uit de klachten over:

de GEMENGDE LOOPBANEN

het VERVROEGD PENSIOEN

de CUMULATIE pensioen/beroepsactiviteit?

Welke GOEDE RAAD aan de (toekomstig) gepensioneerden?

Lees verder - 18/03/2014 10:31

Nauwere samenwerking tussen Internationaal Perscentrum en API-IPA

Het Résidence Palace - Internationaal Perscentrum - Brussel en API-IPA (Agence de la Presse Internationale, International Press Association) hebben de handen in elkaar geslagen om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van de internationale "MediaHub" in het Résidence Palace (Wetstraat 155C, 1040 Brussel).

Lees verder - 20/02/2014 14:42

Persuitnodiging - Invitation presse

Op  donderdag 30 januari om 12h15 zullen Vice-Premier en Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Minister van Financiën Koen Geens de resultaten van de begroting 2013 voorstellen.

 

Ingang voor de persconferentie : Hertogstraat 4.

 

Perscontacten Vice-Premier Laurette Onkelinx

Kathleen Sottiaux 0473 94 29 63

Annaïk de Voghel 0472 71 99 31

 

Perscontacten Minister Olivier Chastel

Lees verder - 29/01/2014 16:50

Stuur uw idee: het nieuwe meldpunt www.Kafka.be is online !

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft het vernieuwde en uitgebreide Kafka-meldpunt http://www.kafka.be gelanceerd. Dit meldpunt is opnieuw een realisatie van een belangrijk project uit het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging.

 

Lees verder - 22/01/2014 14:30

De begroting 2014 is goedgekeurd door het Parlement!

Op woensdag 18 december heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2014 goedgekeurd. “In minder dan twee jaar tijd staat dit land opnieuw op het goede spoor” verklaarde Minister van Begroting Olivier Chastel.

Lees verder - 18/12/2013 11:24

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen, … welk prijskaartje hangt hieraan vast?

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen, … welk prijskaartje hangt hieraan vast?
De kerncijfers van de sociale zekerheid en de plaats van België in Europa

 

Uit de cijfers van dit jaar komen de uitdagingen van ons systeem naar voor (vergrijzing, uitgaven voor ziekterisico’s, maatschappelijke integratie) en bepaalde succesvolle maatregelen van de regering (verloven voor medische bijstand, brugpensioenen)”, aldus Jan Bertels, directeur-generaal bij de DG Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid.

 

Op dinsdag 10 december 2013 heeft de FOD Sociale Zekerheid de twee nieuwe brochures De sociale uitgaven in België: kerncijfers 2012 en Sociale bescherming in België: ESSOBS-data 2011 voorgesteld.

Lees verder - 10/12/2013 09:00

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen…

Persuitnodiging

Vergrijzing, gezondheidszorg, pensioenen… welk prijskaartje hangt hieraan vast?
De kerncijfers van de sociale zekerheid en de plaats van België in Europa

Op dinsdag 10 december 2013 om 10u30 stelt de FOD Sociale Zekerheid op een persconferentie de nieuwe brochures “De sociale uitgaven in België: kerncijfers 2012” en “Sociale bescherming in België: ESSOBS data 2011” voor.

Lees verder - 06/12/2013 12:10

Overheid mag gegevens maar één keer meer opvragen

Federale overheidsdiensten mogen voortaan geen gegevens van burgers en bedrijven meer opvragen die al bij de overheid ter beschikking zijn. De Ministerraad keurde daartoe vanmorgen de wet rond unieke gegevensverzameling goed.

Lees verder - 28/11/2013 14:09