Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Steunverlening aan asielzoekers neemt sterk af

Brussel, 25 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie stelt vast dat het aantal vreemdelingen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en het aantal asielzoekers die van een financiële steun genieten, in 2013 sterk afnam.

Lees verder - 25/04/2014 12:00

Hulpaanvragen voor een leefloon verjongt

Brussel, 25 april 2014. Sinds de wet “Recht op maatschappelijke integratie” uit 2002 is de leefloonpopulatie verjongd. Een tendens die zich blijft voortzetten. De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) stelt in zijn statistisch kwartaalverslag vast dat in 2013 een derde (30,8%) van de leefloners jonger is dan 25 jaar. Vergeleken met 2003 was dit aandeel 26,1% van alle leefloners. Hiervan trachtte in 2003, 5,6% met behulp van het OCMW een diploma te behalen. In 2013 steeg dit aandeel tot 11,6%.

Lees verder - 25/04/2014 11:47

PERCONFERENTIE. Nieuwe cijfers over aanvraag OCMW steun: meer jongeren, minder asielzoekers en efficiëntere activering

Brussel, 24 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie publiceert elke drie maand een rapport met betrekking tot zijn kennis en expertise inzake armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Hiermee wil de organisatie een doorzichtiger beleid voeren in bevoegdheidsdomeinen die sterk worden beïnvloed door recente sociaaleconomische ontwikkelingen.

Lees verder - 24/04/2014 12:49

Begroting 2014 – Begrotingscontrole

Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) heeft als begrotingsdoelstelling voor het jaar 2014 een maximaal deficit van -2,25%.

Lees verder - 02/04/2014 12:43

Presentatie jaarverslag federale Ombudsman 2013: De ervaring ten dienste van de burger

Op maandag 24 maart presenteerden de federale ombudsmannen Catherine De Bruecker en Guido Herman hun jaarverslag over de klachten die ze in 2013 hebben ontvangen.

Lees verder - 24/03/2014 15:55

Ombudsdienst Pensioenen - Presentatie van het Jaarverslag 2013

DE PENSIOENHERVORMING!

Welke BALANS opmaken uit de klachten over:

de GEMENGDE LOOPBANEN

het VERVROEGD PENSIOEN

de CUMULATIE pensioen/beroepsactiviteit?

Welke GOEDE RAAD aan de (toekomstig) gepensioneerden?

Lees verder - 18/03/2014 10:31

Nauwere samenwerking tussen Internationaal Perscentrum en API-IPA

Het Résidence Palace - Internationaal Perscentrum - Brussel en API-IPA (Agence de la Presse Internationale, International Press Association) hebben de handen in elkaar geslagen om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van de internationale "MediaHub" in het Résidence Palace (Wetstraat 155C, 1040 Brussel).

Lees verder - 20/02/2014 14:42

Persuitnodiging - Invitation presse

Op  donderdag 30 januari om 12h15 zullen Vice-Premier en Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Minister van Financiën Koen Geens de resultaten van de begroting 2013 voorstellen.

 

Ingang voor de persconferentie : Hertogstraat 4.

 

Perscontacten Vice-Premier Laurette Onkelinx

Kathleen Sottiaux 0473 94 29 63

Annaïk de Voghel 0472 71 99 31

 

Perscontacten Minister Olivier Chastel

Lees verder - 29/01/2014 16:50

Stuur uw idee: het nieuwe meldpunt www.Kafka.be is online !

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft het vernieuwde en uitgebreide Kafka-meldpunt http://www.kafka.be gelanceerd. Dit meldpunt is opnieuw een realisatie van een belangrijk project uit het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging.

 

Lees verder - 22/01/2014 14:30

De begroting 2014 is goedgekeurd door het Parlement!

Op woensdag 18 december heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2014 goedgekeurd. “In minder dan twee jaar tijd staat dit land opnieuw op het goede spoor” verklaarde Minister van Begroting Olivier Chastel.

Lees verder - 18/12/2013 11:24