Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Nieuwe federale Ombudsmannen gaan vandaag van start

Vandaag is het de eerste officiële werkdag van de nieuwe federale Ombudsmannen: Guido Herman, tot voor kort ombudsman voor de treinreizigers en Catherine De Bruecker, die begint aan haar tweede mandaat. Afgelopen maand werden ze door het Parlement voor zes jaar verkozen. De dag begint dan ook met de eedaflegging in handen van Kamervoorzitter André Flahaut. 

Lees verder - 19/11/2013 09:14

Philippe Courard lanceert nieuw onderzoeksprogramma voor aardobservatie voor STEREO III

Aan de vooravond van een Belgische conferentie over aardobservatie in Feluy maakt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard de uitvoering bekend van het STEREO III (Support to the Exploitation and Research in Earth Observation) programma. Dit nieuw programma zal lopen van 2014 tot 2021 en heeft een budget van 28,6 miljoen euro.

Lees verder - 18/11/2013 17:24

Promotie van de elektronische facturatie door de Belgische economische beroepen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Op donderdag 7 november heeft Minister voor Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel  protocollen betreffende de promotie en het gebruik van de elektronische facturatie ondertekend samen met de instituten die de Belgische economische beroepen vertegenwoordigen (Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten - IAB, Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten - BIBF,  Instituut van de Bedrijfsrevisoren - IBR) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Lees verder - 07/11/2013 11:50

Promotie van de E-factuur: Minister Chastel sluit protocollen af met interprofessionele organisaties

Minister van de Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel ontving vandaag vertegenwoordigers van verschillende interprofessionele organisaties (BECI, FEB-VBO, IZEO, NSZ, UCM, Unizo, UWE et Voka) op zijn kabinet voor de ondertekening van protocollen ter promotie van het gebruik van de e-factuur.

De Europese Unie wenst tegen 2020 van de elektronische facturatie de meest gebruikte facturatiewijze te maken. De Belgische Regering wil de ondernemingen aanmoedigen zich hiervoor voor te bereiden: de elektronische facturatie vereenvoudigt het leven en vermindert de administratieve lasten en de kosten voor de behandeling van de traditionele papieren facturen.

Lees verder - 24/10/2013 15:35

MyPension-on-tour verlengd wegens groot succes

MyPension-on-tour, de informatiecampagne van de Rijksdienst voor Pensioenen, is een groot succes. Al meer dan 6.000 mensen namen de voorbije weken deel aan de infosessies over MyPension, het online pensioendossier. Door het grote succes heeft de RVP in tien steden al extra sessies ingelast. Dat maakte vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo vanavond bekend tijdens de infosessie van MyPension in Dendermonde. De minister benadrukte ook het belang van individuele pensioeninfo en loofde de extra inspanningen van de pensioendiensten om mensen te informeren over hun pensioen.

Lees verder - 22/10/2013 16:54

Persuitnodiging 'Informatiecampagne MyPension-on-tour verlengd wegens groot succes' - Dendermonde, 23 okt 2013, 19.00u

Sinds begin deze maand trekken experten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met MyPension-on-tour het land rond om mensen te informeren over hun online pensioendossier MyPension.

Lees verder - 22/10/2013 10:49

Over de macht en onmacht van het Rekenhof

Geert Leloup verdedigt op woensdag 28 augustus zijn doctoraatsonderzoek met als titel “Non pas un pouvoir illusoire. Ontstaan, rol en (on)macht van het Rekenhof (1814-1939)”.

Lees verder - 28/08/2013 12:00

Moeten kinderen tegen griep worden gevaccineerd?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na welke aanpak bij griepvaccinatie de hoogste gezondheidswinst per gespendeerde euro zou opleveren. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt bestudeerden hiervoor meer dan 5600 mogelijke vaccinatiescenario’s. Een algemene kindervaccinatie zou even kosten-effectief zijn als andere recent ingevoerde kindervaccinaties, op voorwaarde dat de kosten van griepvaccinatie met minstens een kwart dalen. Dit kan door de vaccinatie via de Centra voor Leerlingenbegeleiding of Kind en Gezin te organiseren, en door een prijsdaling van het vaccin. Een toename van de vaccinatiegraad van de volwassenen ouder dan 50 jaar zou het aantal hospitalisaties en overlijdens door griep aanzienlijk verminderen, maar omdat het om een grote groep gaat, zouden de kosten aanzienlijk zijn.

Lees verder - 11/07/2013 18:42

Studiecommissie voor de Vergrijzing: Niet langer hoger armoederisico bij gepensioneerde vrouwen

Voor het eerst kennen gepensioneerde vrouwen geen hoger armoederisico dan mannen. Dat blijkt uit het jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing dat vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo vandaag in ontvangst nam. De Studiecommissie voor de Vergrijzing berekende ook dat de nieuwe pensioenbonus op lange termijn een belangrijke kostenbeheersing betekent.

Lees verder - 10/07/2013 19:30