Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Aantal uitkeringsgerechtigden van de OCMW’s neemt toe, vooral in gemeenten met een laag inkomen

BRUSSEL, 02/05/13 – Het aantal leefloners neemt in België licht toe en loopt momenteel op tot gemiddeld 94.947 begunstigden per maand. Het laatste gemiddelde maandelijkse groeipercentage van 0,3% dat door de POD Maatschappelijke Integratie werd opgetekend, bevestigt deze trend. Het huidige cijfer ligt ver boven het peil van 83.038 leefloners vóór de crisis. Uitschieter is de categorie van leefloongerechtigde jongeren jonger dan 25 jaar: hun aantal groeit met 2%, tegenover de algemene trend van 0,3%.

Lees verder - 02/05/2013 11:48

Lancering van de studie over de financiering voor vervanging van het Belgisch oceanografisch onderzoeksschip, de Belgica

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad op 26 april de lancering goedgekeurd van de studie over de financiering voor de vervanging van het huidige onderzoekschip, de Belgica.

Lees verder - 29/04/2013 10:52

Verhoging minimumpensioenen en vakantiegeld gepensioneerden

De federale regering heeft op voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle, bevoegd voor zelfstandigenpensioenen, een aantal pensioenverhogingen goedgekeurd. De verhoging gebeurt met de middelen uit de welvaartsenveloppe. Onder meer de minimumpensioenen worden vanaf september met 1,25% opgetrokken, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

Lees verder - 19/04/2013 15:12

Ombudsdienst Pensioenen – Voorstelling van het Jaarverslag 2012

De kanarie in de pensioenmijn vindt gehoor …
Werken na je 65ste.  Pas op voor de adders onder het gras … en ken je rechten!
Partner met een klein ambtenarenpensioen: gezinspensioen nog mogelijk?
Ja voor de werknemers. Neen voor de zelfstandigen.
Uw recht op overlevingspensioen is definitief verjaard.  Kan dat?
Wettelijk gescheiden na pensionering?  Heb je jouw recht op pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot laten onderzoeken?

Lees verder - 17/04/2013 10:11

‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ moet verdere pensioenhervormingen voorbereiden

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo stelt samen met minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle, bevoegd voor zelfstandigenpensioenen, de ‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ in. Deze expertencommissie, samengesteld uit twaalf vooraanstaande experten, krijgt als taak verdere hervormingen voor te bereiden om zo de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels verder te versterken. De Commissie zal in het voorjaar 2014 een rapport opleveren met concrete beleidsaanbevelingen.

Lees verder - 12/04/2013 17:54

Persuitnodiging 'Versterking van de sociale en financiële duurzaamheid pensioenstelsels' - Zuidertoren, maandag 15 april 2013, 11.00u

Vice-eerste minister en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle lichten nu maandag 15 april 2013, in aanwezigheid van een tiental vooraanstaande experten, de voorbereiding toe van verdere hervormingen ter versterking van de sociale en financiële duurzaamheid van de Belgische pensioenstelsels.

Lees verder - 12/04/2013 11:56

Kinderarmoede en alleenstaande ouders centraal bij 5de Federale prijs armoedebestrijding

BRUSSEL, 20/03/2013.- Maggie De Block, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, reikt in mei 2013 voor de vijfde maal de Federale Prijs Armoedebestrijding uit.

Lees verder - 20/03/2013 09:57

Administratieve vereenvoudiging voor personen met een handicap

Om een tegemoetkoming voor een handicap aan te vragen, moeten de betrokkene en zijn huisarts verschillende formulieren invullen. Deze formulieren bevatten veelal dezelfde informatie. Voortaan zullen de gegevens die de arts moet invullen verzameld worden in een digitaal medisch dossier zodat ze ook kunnen worden gedeeld met andere actoren.

Lees verder - 14/03/2013 16:49

Minister Laruelle neemt maatregel tegen sociale fraude

Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Middenstand, heeft vandaag op de ministerraad een wijziging van Koninklijk Besluit voorgesteld waarbij het toekennen van sociale rechten gekoppeld wordt aan het betalen van de eerste sociale bijdrage. Deze maatregel, aangenomen door de federale regering, past binnen het voorziene budget van 2013. Deze maatregel moet paal en perk stellen aan de sociale fraude.

Lees verder - 22/02/2013 10:11