Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Twee belangrijke stappen vooruit op vlak van arbeidsongevallen

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico’s, heeft de Ministerraad in het kader van het voorontwerp van de wet houdende diverse niet dringende bepalingen,  belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van arbeidsongevallen. 

1. Uitbreiding van het concept van arbeidsongevallen bij wraakdaden, ook in de privé sector

Lees verder - 14/06/2013 12:13

Vereenvoudiging van de impactanalyses m.b.t. voorgenomen regeringsbeslissingen

Vandaag keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de geïntegreerde regelgevingimpactanalyse (geïntegreerde RIA) goed.

Lees verder - 31/05/2013 13:54

Langer werken voortaan beter beloond

De federale regering heeft op voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle in tweede lezing de nieuwe pensioenbonus goedgekeurd. Ook de regeling die 65-plussers toelaat om meer bij te verdienen met behoud van hun pensioen krijgt groen licht in tweede lezing.

Lees verder - 28/05/2013 17:30

Grootstedenbeleid organiseert een colloquium over GAS-bemiddeling in de praktijk en het nieuwe wetsvoorstel

Feiten zoals het achterlaten van huisvuil, wildplassen, wildplakken, graffiti of lawaaihinder  zijn slechts enkele voorbeelden van kleine problemen die naast het opwekken van grote ergernis, leiden tot een gevoel van onveiligheid in de steden en bijgevolg de levenskwaliteit van haar stadsbewoners aantast.

Lees verder - 23/05/2013 12:41

Uitreiking van de 5e Federale Prijs Armoedebestrijding

BRUSSEL, 23/05/2013.- De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, reikt samen met de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) op 27 mei, voor de vijfde maal de Federale Prijs Armoedebestrijding uit. De ceremonie zal plaatsvinden in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

Lees verder - 22/05/2013 15:31

Wijziging van werkwijze art.60§7 sociale economie, behoud van aantal jobs voor OCMW-gerechtigden in de sociale economie in Brussel

Wanneer het OCMW een begunstigde met toepassing van art.60§7 ter beschikking stelt van een sociale economie initiatief, dan kan het OCMW aanspraak maken op een verhoogde staatstoelage. Het budget voor het aantal arbeidsplaatsen in dit kader is beperkt tot 3000. Het budget dat in 2013 voor deze maatregel voorhanden is, bleef ongewijzigd. Het aantal arbeidsplaatsen dat daaraan gekoppeld is, blijft als gevolg ook ongewijzigd.

Lees verder - 15/05/2013 18:18

Succesvolle lancering van de Belgische satelliet PROBA-V in Kourou

Philippe COURARD, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid heeft deze ochtend om 4:06 uur de lancering bijgewoond van de satelliet PROBA-V vanuit het Euro Space Center in Redu. De Belgische satelliet werd met succes gelanceerd vanuit het ruimtecentrum van Kourou in Frans-Guyana. “Een dergelijke lancering, is een speciaal moment, zegt Philippe Courard, die op 4 mei naar Kourou afzakte.

Lees verder - 07/05/2013 10:46

Aantal uitkeringsgerechtigden van de OCMW’s neemt toe, vooral in gemeenten met een laag inkomen

BRUSSEL, 02/05/13 – Het aantal leefloners neemt in België licht toe en loopt momenteel op tot gemiddeld 94.947 begunstigden per maand. Het laatste gemiddelde maandelijkse groeipercentage van 0,3% dat door de POD Maatschappelijke Integratie werd opgetekend, bevestigt deze trend. Het huidige cijfer ligt ver boven het peil van 83.038 leefloners vóór de crisis. Uitschieter is de categorie van leefloongerechtigde jongeren jonger dan 25 jaar: hun aantal groeit met 2%, tegenover de algemene trend van 0,3%.

Lees verder - 02/05/2013 11:48

Lancering van de studie over de financiering voor vervanging van het Belgisch oceanografisch onderzoeksschip, de Belgica

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad op 26 april de lancering goedgekeurd van de studie over de financiering voor de vervanging van het huidige onderzoekschip, de Belgica.

Lees verder - 29/04/2013 10:52