Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Uitbetaling deel Oegandese ontwikkelingshulp voorlopig opgeschort

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft aan de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel de instructie gegeven om voorlopig de uitbetaling van 11 miljoen euro aan Oeganda op te schorten. De beslissing komt er na berichten dat de Oegandese regering 245 Oegandese artsen uitvlagt naar Trinidad en Tobago, terwijl de Belgische ontwikkelingssamenwerking de zwaar noodlijdende gezondheidssector in Oeganda financieel ondersteunt.

Lees verder - 12/03/2015 13:00

PERSUITNODIGING: Lezing Alexander De Croo aan KU Leuven over ontwikkelingsbeleid en Post2015-agenda - 11/3, 14.00 uur

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo geeft woensdag 11 maart a.s. op uitnodiging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven een lezing voor studenten en stafleden.

Lees verder - 09/03/2015 09:35

Twee KCE-rapporten over borstkanker en erfelijkheid

Dat er een nauw verband is tussen genetica en kanker wordt dagelijks opnieuw door de wetenschap bevestigd. Dit verband bestaat op 2 niveaus: enerzijds kan iemand een genetische aanleg hebben om een kanker te ontwikkelen, anderzijds kan men bij elke tumor de genetische mutaties opsporen die aan de oorsprong van de kanker liggen. Daardoor wordt een bijna « gepersonaliseerde » behandeling steeds meer mogelijk.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceert vandaag hierover twee studies, allebei over borstkanker. De ene gaat over testen waarmee een familiale aanleg tot het ontwikkelen van borstkanker kan worden opgespoord. In die studie worden klinische richtlijnen geformuleerd bestemd voor de centra voor genetica. Zij begeleiden en testen steeds meer vrouwen, die bezorgd zijn dat ze een genetisch risico lopen of overdragen.
De andere studie heeft betrekking op het moleculair testen van de borstkankercellen zelf. Op basis van deze testen kan een prognose worden gesteld en kan een behandelstrategie worden bepaald.

Lees verder - 12/01/2015 15:55

Belg vindt dat nieuwe behandelingen vooral levenskwaliteit moeten verbeteren

In België beslist de minister van Volksgezondheid of een nieuwe behandeling al dan niet wordt terugbetaald. Zij doet dat op basis van advies van experten in RIZIV-commissies. Deze adviezen zijn wetenschappelijk onderbouwd, en gebaseerd op veel verschillende criteria die tegen elkaar worden afgewogen. Deze afweging zou rekening moeten houden met wat de Belgische burgers het belangrijkst vinden, maar tot vandaag werd hun mening hierover nooit grondig onderzocht. Op basis van een objectieve, wetenschappelijke enquête probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) deze te achterhalen. Uit de enquête bleek dat de Belg veel belang hecht aan het verbeteren van levenskwaliteit bij ziekte, meer dan aan het verlengen van de levensduur alleen. Bedoeling is dat de KCE-studie de beleidsmakers helpt bij het uitbouwen van een meer transparante procedure voor het maken van toekomstige keuzes.

Lees verder - 19/12/2014 17:22

Belgische Ontwikkelingssamenwerking zet meer in op KMO’s in het Zuiden

Een sterkere focus op micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Dat is één van de keuzes in de nieuwe investeringsstrategie die de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) vandaag goedkeurde. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, die BIO vandaag bezocht, is tevreden met de duidelijke investeringsfocus. De federale regering zal de volgende jaren 160 miljoen euro uittrekken voor BIO.

Lees verder - 16/12/2014 10:01

Bijdrage van vijftig miljoen euro aan het Green Climate Fund (GCF)

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakt 50 miljoen euro vrij voor het Green Climate Fund. Dat is het fonds van de Verenigde Naties dat ontwikkelingslanden ondersteunt om klimaatverandering aan te pakken en investeringen in duurzame economie mogelijk moet maken.

Lees verder - 09/12/2014 10:08

Kinderen en jongeren met autisme: een gevarieerd aanbod aan interventies, maar welke zijn wetenschappelijk onderbouwd?

Autismespectrumstoornis (ASS) uit zich op veel uiteenlopende manieren en elke persoon met autisme is uniek. Omdat het gaat om een neurologische ontwikkelingsstoornis kan ASS niet worden ‘genezen’. Het komt er dus vooral op aan om de capaciteiten van een kind of jongere met autisme zoveel mogelijk te ontwikkelen, storend gedrag te vermijden of onder controle te houden en om bijkomende handicaps te voorkomen. Het bestaande zorgaanbod is zeer uiteenlopend. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht welke interventies wetenschappelijk onderbouwd zijn, in samenwerking met vertegenwoordigers van ouders en alle betrokken sectoren.
Voor elk kind of jongere met autisme moet een geïndividualiseerd, langdurig project worden opgezet en gedeeld door alle zorgverleners. De aanpak moet vooral bestaan uit psychosociale interventies waarbij ouders, zorgverleners en leerkrachten worden betrokken. Het rapport vermeldt ook welke praktijken niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Lees verder - 03/11/2014 15:26

PERSUITNODIGING: Alexander De Croo bezoekt VN-dorp in Brussel naar aanleiding van Dag van de Verenigde Naties - 26/10/2014, 11.30 uur

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo bezoekt zondag het VN-dorp op de Grote Markt in Brussel naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties.

Lees verder - 24/10/2014 14:42

Alexander De Croo feliciteert Dr Mukwege, winnaar van de Sakharov Prijs 2014

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo feliciteert Dr Mukwege, winnaar van de Sakharov Prijs 2014. De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege is de winnaar van de Sakharov Prijs 2014 voor vrijheid van denken, een paar dagen na het ontvangen van de "Prix Solidariteit" van het Sint-Pieters-Ziekenhuis in Brussel.

Lees verder - 22/10/2014 11:56

Versterking humanitaire hulp aan door Ebola getroffen landen

De humanitaire situatie in West-Afrika is in sterke mate verslechterd als gevolg van de Ebola-epidemie. Daarom heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking beslist om extra financiële middelen uit te trekken voor noodhulp aan de getroffen landen.

Lees verder - 20/10/2014 21:04