Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Kinderarmoede en alleenstaande ouders centraal bij 5de Federale prijs armoedebestrijding

BRUSSEL, 20/03/2013.- Maggie De Block, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, reikt in mei 2013 voor de vijfde maal de Federale Prijs Armoedebestrijding uit.

Lees verder - 20/03/2013 09:57

Administratieve vereenvoudiging voor personen met een handicap

Om een tegemoetkoming voor een handicap aan te vragen, moeten de betrokkene en zijn huisarts verschillende formulieren invullen. Deze formulieren bevatten veelal dezelfde informatie. Voortaan zullen de gegevens die de arts moet invullen verzameld worden in een digitaal medisch dossier zodat ze ook kunnen worden gedeeld met andere actoren.

Lees verder - 14/03/2013 16:49

Minister Laruelle neemt maatregel tegen sociale fraude

Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Middenstand, heeft vandaag op de ministerraad een wijziging van Koninklijk Besluit voorgesteld waarbij het toekennen van sociale rechten gekoppeld wordt aan het betalen van de eerste sociale bijdrage. Deze maatregel, aangenomen door de federale regering, past binnen het voorziene budget van 2013. Deze maatregel moet paal en perk stellen aan de sociale fraude.

Lees verder - 22/02/2013 10:11

Call center personen met een handicap: 2 jaar nodig om de toegankelijkheid te verdrievoudigen

De groene lijn voor personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid (0800/987.99) kent sinds zijn invoering in 2010 ernstige toegankelijkheidsproblemen. Tussen februari 2011 en september 2012 werden slechts 23% van de binnengekomen oproepen beantwoord. Om nauwkeurig te bepalen wat de juiste redenen zijn van de slechte toegankelijkheid en om te zoeken naar oplossingen, bestelde staatssecretaris Courard, van bij zijn aantreden, een gespecialiseerde audit van het Call Center. Ook ondernam de FOD Sociale Zekerheid het afgelopen jaar al enkele initiatieven om de bereikbaarheid te verbeteren. Op basis van de voorspellingen van het consultantbureau Möbius zou binnen 2 jaar het aantal beantwoorde oproepen moeten stijgen van 23% tot 81%.

Lees verder - 18/02/2013 12:27

Erkenning tuberculose als beroepsziekte uitgebreid naar nieuwe beroepen

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is de erkenning van tuberculose als beroepsziekte uitgebreid naar nieuwe beroepen, in het bijzonder uit de publieke sector. Het koninklijk besluit dat deze materie regelt, is net verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Lees verder - 15/02/2013 10:11

Stabilisering van de groei van het aantal leefloners met opnieuw lichte stijging

BRUSSEL, 08/02/13 – Het aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie is sinds 2003 sterk gestegen, stelt de POD Maatschappelijke Integratie vast in zijn statistisch kwartaalverslag. De eerste negen maanden van 2012 zetten de start van een periode van stabilisering in. Deze terugkeer naar de normale toestand na de crisis is echter niet in alle gemeenten en kleine en grote steden dezelfde.

Lees verder - 08/02/2013 10:39

Een stap dichter bij het tentoonstellen van de collecties Moderne en Hedendaagse Kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in de voormalige gebouwen Vanderborght

De collecties "moderne kunst" en "hedendaagse kunst" van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België zijn slechts beperkt toegankelijk voor het publiek. De voorbereidingen van wat het museum "Fin de siècle" moet worden, zijn in volle voorbereiding. Dit Museum zal onder meer topstukken bevatten van decollectie "Art Nouveau" die door het echtpaar Gillon&Crowetter in betalinggeving aangeboden werden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door deze laatste overgedragen aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Lees verder - 05/02/2013 16:58

Hervorming van de pensioenbonus: nieuwe stap naar langere loopbanen

De regering heeft vandaag in eerste lezing de hervorming van de pensioenbonus goedgekeurd. De voorstellen gaan nu voor advies naar de Raad van State. De nieuwe pensioenbonus zal van toepassing zijn vanaf januari 2014 en gelden voor zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen. “Met de nieuwe pensioenbonus belonen we mensen die een inspanning leveren om langer te werken. Zij kunnen rekenen op een extra bedrag bovenop hun rustpensioen. Dit is een nieuwe stap naar langere loopbanen”, zegt minister van Pensioenen Alexander De Croo.

Lees verder - 01/02/2013 08:59

Pensioendiensten verdubbelen inspanningen om armoederisico bij gepensioneerden terug te dringen

Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block gaan de pensioendiensten vragen hun inspanningen te verdubbelen zodat mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dat supplement ook effectief krijgen. De Croo en De Block willen zo het armoederisico bij ouderen verminderen. Ze deden die toezegging vandaag tijdens een ontmoeting met welzijnsorganisatie Welzijnszorg.

Lees verder - 25/01/2013 09:29

Toevoeging van het hypothenar hamer syndroom aan de lijst van beroepsziekten

Op initiatief van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico's, is het hypothenar hamer syndroom toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). 

Lees verder - 21/01/2013 11:23