Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Ontmoeting vicepremier Alexander De Croo - Dr. Denis Mukwege: 'België moet voortrekkersrol spelen in strijd tegen seksueel geweld in conflictsituaties'

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vanmiddag de Congolese gynaecoloog en mensenrechtenstrijder Denis Mukwege ontvangen in het Egmontpaleis. Ze bespraken de mensenrechtensituatie en het seksueel geweld in Oost-Congo. Minister De Croo neemt de getuigenis van Mukwege mee naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York waar hij op 15 april spreekt over seksueel geweld in conflicsituaties. De minister wil dat België een voortrekkersrol opneemt.

Lees verder - 03/04/2015 12:10

Alexander De Croo trekt middelen uit voor verkiezingsobservaties in Burundi

Vicepremier en minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakt 293.000 euro vrij voor verkiezingsobservaties in Burundi. Via 11.11.11 en de Franstalige NGO CJP (Commission Justice et Paix) werden twee Burundese NGO’s geïdentificeerd die de gemeentelijke, parlements- en presidentsverkiezingen van dit jaar zullen observeren. De twee Belgische NGO’s zullen de Burundese NGO’s begeleiden via financiering, omkadering en vorming.

Lees verder - 15/03/2015 10:24

België heroriënteert ebola-hulp naar structurele versterking gezondheidssystemen

Het mobiel B-Life-labo dat drie maanden actief was in het West-Afrikaanse Guinee keert eind volgende week terug naar België, maar ons land blijft de volgende maanden en jaren bijdragen aan de structurele versterking van de gezondheidszorgsystemen in de zwaarst getroffen landen. Dat heeft vicepremier en minister van Ontwikkelings-samenwerking Alexander De Croo gezegd in de marge van een bezoek aan Artsen Zonder Grenzen (AZG). Samen met Koningin Mathilde bezocht hij vandaag het ebola-trainingscentrum van AZG in Brussel.

Lees verder - 12/03/2015 13:25

Uitbetaling deel Oegandese ontwikkelingshulp voorlopig opgeschort

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft aan de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel de instructie gegeven om voorlopig de uitbetaling van 11 miljoen euro aan Oeganda op te schorten. De beslissing komt er na berichten dat de Oegandese regering 245 Oegandese artsen uitvlagt naar Trinidad en Tobago, terwijl de Belgische ontwikkelingssamenwerking de zwaar noodlijdende gezondheidssector in Oeganda financieel ondersteunt.

Lees verder - 12/03/2015 13:00

PERSUITNODIGING: Lezing Alexander De Croo aan KU Leuven over ontwikkelingsbeleid en Post2015-agenda - 11/3, 14.00 uur

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo geeft woensdag 11 maart a.s. op uitnodiging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven een lezing voor studenten en stafleden.

Lees verder - 09/03/2015 09:35

Twee KCE-rapporten over borstkanker en erfelijkheid

Dat er een nauw verband is tussen genetica en kanker wordt dagelijks opnieuw door de wetenschap bevestigd. Dit verband bestaat op 2 niveaus: enerzijds kan iemand een genetische aanleg hebben om een kanker te ontwikkelen, anderzijds kan men bij elke tumor de genetische mutaties opsporen die aan de oorsprong van de kanker liggen. Daardoor wordt een bijna « gepersonaliseerde » behandeling steeds meer mogelijk.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceert vandaag hierover twee studies, allebei over borstkanker. De ene gaat over testen waarmee een familiale aanleg tot het ontwikkelen van borstkanker kan worden opgespoord. In die studie worden klinische richtlijnen geformuleerd bestemd voor de centra voor genetica. Zij begeleiden en testen steeds meer vrouwen, die bezorgd zijn dat ze een genetisch risico lopen of overdragen.
De andere studie heeft betrekking op het moleculair testen van de borstkankercellen zelf. Op basis van deze testen kan een prognose worden gesteld en kan een behandelstrategie worden bepaald.

Lees verder - 12/01/2015 15:55

Belg vindt dat nieuwe behandelingen vooral levenskwaliteit moeten verbeteren

In België beslist de minister van Volksgezondheid of een nieuwe behandeling al dan niet wordt terugbetaald. Zij doet dat op basis van advies van experten in RIZIV-commissies. Deze adviezen zijn wetenschappelijk onderbouwd, en gebaseerd op veel verschillende criteria die tegen elkaar worden afgewogen. Deze afweging zou rekening moeten houden met wat de Belgische burgers het belangrijkst vinden, maar tot vandaag werd hun mening hierover nooit grondig onderzocht. Op basis van een objectieve, wetenschappelijke enquête probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) deze te achterhalen. Uit de enquête bleek dat de Belg veel belang hecht aan het verbeteren van levenskwaliteit bij ziekte, meer dan aan het verlengen van de levensduur alleen. Bedoeling is dat de KCE-studie de beleidsmakers helpt bij het uitbouwen van een meer transparante procedure voor het maken van toekomstige keuzes.

Lees verder - 19/12/2014 17:22

Belgische Ontwikkelingssamenwerking zet meer in op KMO’s in het Zuiden

Een sterkere focus op micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Dat is één van de keuzes in de nieuwe investeringsstrategie die de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) vandaag goedkeurde. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, die BIO vandaag bezocht, is tevreden met de duidelijke investeringsfocus. De federale regering zal de volgende jaren 160 miljoen euro uittrekken voor BIO.

Lees verder - 16/12/2014 10:01

Bijdrage van vijftig miljoen euro aan het Green Climate Fund (GCF)

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakt 50 miljoen euro vrij voor het Green Climate Fund. Dat is het fonds van de Verenigde Naties dat ontwikkelingslanden ondersteunt om klimaatverandering aan te pakken en investeringen in duurzame economie mogelijk moet maken.

Lees verder - 09/12/2014 10:08