Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Nieuwe regels bijverdienen na pensioen definitief goedgekeurd

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft deze middag definitief het licht op groen gezet voor de nieuwe regels voor bijverdienen na pensioen. Ook de nieuwe pensioenbonus werd goedgekeurd. De maatregelen zorgen ervoor dat langer werken voortaan beter beloond wordt.

Lees verder - 27/06/2013 16:01

Meerderheid Belgen ver– of bijziend

7 op 10 Belgen hebben een afwijking van hun gezichtsscherpte, zo verklaren zij in een brede enquête van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Bij de 65-plussers stijgt dit cijfer zelfs tot 95%. Toch zegt de grote meerderheid van de ondervraagden dat ze, eventueel met bril of lenzen, eigenlijk een goed tot zeer goed zicht hebben. De bril wordt het meest gebruikt (95%). Iets meer dan 1 op 10 mensen met verminderd zicht draagt contactlenzen, vaak afgewisseld met een bril. Corrigerende oogchirurgie is niet erg ingeburgerd (2,5%), en wordt eerder beschouwd als een luxeingreep. 1 op 20 mensen, die zegt een stoornis van de gezichtsscherpte te hebben, raadpleegde nooit een oogarts of opticien. Velen zijn ook niet goed op de hoogte van de aard van hun gezichtsprobleem, en de mogelijke oplossingen. De meeste geïnterviewden vonden bril en contactlenzen duur. Ze zijn van mening dat iedereen een bril of contactlenzen moet kunnen kopen, en dat daarom een gedeeltelijke terugbetaling verantwoord is, zeker voor de ernstigere afwijkingen. Dit najaar publiceert het KCE een vervolgstudie over de veiligheid en werkzaamheid van zichtcorrigerende oogchirurgie.

Lees verder - 25/06/2013 15:17

Fonds voor Europese hulp aan de minstbedeelden : Vooruitgaan !

In het Groothertogdom Luxemburg kwamen vandaag de Europese ministers van werkgelegenheid en sociale zaken samen in het kader van een EPSCO (Vergadering Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) , om  zich te buigen over een voorstel over het Fonds voor Europese hulp aan minstbedeelden.

Lees verder - 20/06/2013 18:01

Belangrijke doorbraak inzake erfenissen!

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Minister van Financiën Koen Geens zijn tevreden met de belangrijke doorbraak die inzake erfenissen wordt gerealiseerd.

Lees verder - 17/06/2013 12:26

Twee belangrijke stappen vooruit op vlak van arbeidsongevallen

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico’s, heeft de Ministerraad in het kader van het voorontwerp van de wet houdende diverse niet dringende bepalingen,  belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van arbeidsongevallen. 

1. Uitbreiding van het concept van arbeidsongevallen bij wraakdaden, ook in de privé sector

Lees verder - 14/06/2013 12:13

Vereenvoudiging van de impactanalyses m.b.t. voorgenomen regeringsbeslissingen

Vandaag keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de geïntegreerde regelgevingimpactanalyse (geïntegreerde RIA) goed.

Lees verder - 31/05/2013 13:54

Langer werken voortaan beter beloond

De federale regering heeft op voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle in tweede lezing de nieuwe pensioenbonus goedgekeurd. Ook de regeling die 65-plussers toelaat om meer bij te verdienen met behoud van hun pensioen krijgt groen licht in tweede lezing.

Lees verder - 28/05/2013 17:30

Grootstedenbeleid organiseert een colloquium over GAS-bemiddeling in de praktijk en het nieuwe wetsvoorstel

Feiten zoals het achterlaten van huisvuil, wildplassen, wildplakken, graffiti of lawaaihinder  zijn slechts enkele voorbeelden van kleine problemen die naast het opwekken van grote ergernis, leiden tot een gevoel van onveiligheid in de steden en bijgevolg de levenskwaliteit van haar stadsbewoners aantast.

Lees verder - 23/05/2013 12:41

Uitreiking van de 5e Federale Prijs Armoedebestrijding

BRUSSEL, 23/05/2013.- De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, reikt samen met de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) op 27 mei, voor de vijfde maal de Federale Prijs Armoedebestrijding uit. De ceremonie zal plaatsvinden in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

Lees verder - 22/05/2013 15:31

Wijziging van werkwijze art.60§7 sociale economie, behoud van aantal jobs voor OCMW-gerechtigden in de sociale economie in Brussel

Wanneer het OCMW een begunstigde met toepassing van art.60§7 ter beschikking stelt van een sociale economie initiatief, dan kan het OCMW aanspraak maken op een verhoogde staatstoelage. Het budget voor het aantal arbeidsplaatsen in dit kader is beperkt tot 3000. Het budget dat in 2013 voor deze maatregel voorhanden is, bleef ongewijzigd. Het aantal arbeidsplaatsen dat daaraan gekoppeld is, blijft als gevolg ook ongewijzigd.

Lees verder - 15/05/2013 18:18