Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Behandeling doorligwonden is team– en maatwerk

In België krijgt meer dan 1 op 10 ziekenhuispatiënten te maken met doorligwonden of decubitus. Er zijn bij ons geen cijfers voor andere zorgomgevingen bekend, maar volgens Europese cijfers heeft ook 6% tot ruim 30 % van de bewoners in woonzorgcentra ermee te kampen. Na een richtlijn over preventie van decubitus (rapport 193 - jan 2013), ontwikkelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) nu een richtlijn voor de behandeling van deze wonden. Het aanbod van zorgmaterialen en -producten, zoals matrassen, verbanden, voedingsmiddelen, enz, is groot en groeit steeds aan. Toch bestaat er geen betrouwbaar wetenschappelijk bewijs dat een bepaalde aanpak of product betere resultaten geeft. De behandeling wordt het best aangepast aan elke individuele patiënt, en moet gebeuren door een multidisciplinair zorgteam (verpleegkundigen, geriater, huidspecialisten, ...). Ze mag bovendien niet onderbroken worden wanneer de patiënt van zorgomgeving verandert. Voor deze studie werkte het KCE samen met UGent, KU Leuven, Belgische wondzorgverenigingen en het vermaarde Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Lees verder - 02/07/2013 14:11

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doet een oproep tot studievoorstellen

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2014 voor. Iedereen met interesse in de gezondheidszorg kan onderwerpen voorstellen via een invulformulier: private personen, organisaties, instellingen, en uiteraard ook de beleidsmakers zelf.

Lees verder - 02/07/2013 11:41

Nieuwe regels bijverdienen na pensioen definitief goedgekeurd

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft deze middag definitief het licht op groen gezet voor de nieuwe regels voor bijverdienen na pensioen. Ook de nieuwe pensioenbonus werd goedgekeurd. De maatregelen zorgen ervoor dat langer werken voortaan beter beloond wordt.

Lees verder - 27/06/2013 16:01

Meerderheid Belgen ver– of bijziend

7 op 10 Belgen hebben een afwijking van hun gezichtsscherpte, zo verklaren zij in een brede enquête van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Bij de 65-plussers stijgt dit cijfer zelfs tot 95%. Toch zegt de grote meerderheid van de ondervraagden dat ze, eventueel met bril of lenzen, eigenlijk een goed tot zeer goed zicht hebben. De bril wordt het meest gebruikt (95%). Iets meer dan 1 op 10 mensen met verminderd zicht draagt contactlenzen, vaak afgewisseld met een bril. Corrigerende oogchirurgie is niet erg ingeburgerd (2,5%), en wordt eerder beschouwd als een luxeingreep. 1 op 20 mensen, die zegt een stoornis van de gezichtsscherpte te hebben, raadpleegde nooit een oogarts of opticien. Velen zijn ook niet goed op de hoogte van de aard van hun gezichtsprobleem, en de mogelijke oplossingen. De meeste geïnterviewden vonden bril en contactlenzen duur. Ze zijn van mening dat iedereen een bril of contactlenzen moet kunnen kopen, en dat daarom een gedeeltelijke terugbetaling verantwoord is, zeker voor de ernstigere afwijkingen. Dit najaar publiceert het KCE een vervolgstudie over de veiligheid en werkzaamheid van zichtcorrigerende oogchirurgie.

Lees verder - 25/06/2013 15:17

Fonds voor Europese hulp aan de minstbedeelden : Vooruitgaan !

In het Groothertogdom Luxemburg kwamen vandaag de Europese ministers van werkgelegenheid en sociale zaken samen in het kader van een EPSCO (Vergadering Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) , om  zich te buigen over een voorstel over het Fonds voor Europese hulp aan minstbedeelden.

Lees verder - 20/06/2013 18:01

Belangrijke doorbraak inzake erfenissen!

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Minister van Financiën Koen Geens zijn tevreden met de belangrijke doorbraak die inzake erfenissen wordt gerealiseerd.

Lees verder - 17/06/2013 12:26

Twee belangrijke stappen vooruit op vlak van arbeidsongevallen

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Beroepsrisico’s, heeft de Ministerraad in het kader van het voorontwerp van de wet houdende diverse niet dringende bepalingen,  belangrijke vooruitgang geboekt op het vlak van arbeidsongevallen. 

1. Uitbreiding van het concept van arbeidsongevallen bij wraakdaden, ook in de privé sector

Lees verder - 14/06/2013 12:13

Vereenvoudiging van de impactanalyses m.b.t. voorgenomen regeringsbeslissingen

Vandaag keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de geïntegreerde regelgevingimpactanalyse (geïntegreerde RIA) goed.

Lees verder - 31/05/2013 13:54

Langer werken voortaan beter beloond

De federale regering heeft op voorstel van vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle in tweede lezing de nieuwe pensioenbonus goedgekeurd. Ook de regeling die 65-plussers toelaat om meer bij te verdienen met behoud van hun pensioen krijgt groen licht in tweede lezing.

Lees verder - 28/05/2013 17:30

Grootstedenbeleid organiseert een colloquium over GAS-bemiddeling in de praktijk en het nieuwe wetsvoorstel

Feiten zoals het achterlaten van huisvuil, wildplassen, wildplakken, graffiti of lawaaihinder  zijn slechts enkele voorbeelden van kleine problemen die naast het opwekken van grote ergernis, leiden tot een gevoel van onveiligheid in de steden en bijgevolg de levenskwaliteit van haar stadsbewoners aantast.

Lees verder - 23/05/2013 12:41