Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Ontwikkelingssamenwerking: vereffening van de tweede schijf subsidies aan de organisaties op de lijst van usurperende bevoegdheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking  Paul Magnette om de tweede schijf van de subsidies 2012 te vereffenen voor de organisaties die actief zijn in de ontwikkelingssamenwerking en die op de lijst van gemengde bevoegdheden, zogenaamde usurperende bevoegdheden, staan. 

Lees verder - 30/11/2012 17:18

Herziening van de wet van 1987 betreffende de uitkeringen voor Personen met een handicap

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, Philippe Courard beschikt over een complete synthese van bijna 300 bijdragen die hem bezorgd werden in antwoord op een bevraging van de gehandicaptensector. Vandaag bezorgt hij deze volledige synthese heel de gehandicaptensector. Dit document dat 60 pagina’s telt is het uitgangspunt voor een reflectie die finaal moet uitmonden in een grondige hervorming van het systeem van de uitkeringen voor personen met een handicap.

Lees verder - 26/11/2012 13:37

Plan wil vaders en werkgevers sensibiliseren om gezin en werk beter te combineren

Minister van Werk Monica De Coninck en de staatssecretaris voor Gezinnen, Philippe Courard in nauwe samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, lanceren op maandag 19 november, een plan om mannelijke werknemers te sensibiliseren voor een betere verzoening tussen werk en gezinsleven.

Lees verder - 19/11/2012 12:36

In het kader van de internationale dag van de Man

COLLOQUIUM

«Mijn papa is op het werk»
«Werk en ouderschap verzoenen, een uitdaging voor bedrijven »

Maandag 19 november 2012 van 9 tot 16 uur

In de zaal Storck van de FOD Werk
Ernest Blérotstraat 1
1070 Brussel

Het ouderschap is een onderwerp waar men niet meer om heen kan in het kader van human resources management. Het evenwicht tussen het werk- en gezinsleven heeft een rechtstreeks effect op het welzijn en de individuele prestaties van de werknemer en op de goede werking van het bedrijf.

Lees verder - 31/10/2012 14:22

De president van de Republiek Gabon bezoekt het KMMA

Vandaag, 15 oktober, ontving het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika het bezoek van Zijne Excellentie Ali Bongo Ondimba, president van de Republiek Gabon.

Lees verder - 15/10/2012 09:47

Overheidsopdracht voor Defensie

De ministerraad geeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem toestemming om een dienstenopdracht uit te schrijven van 2013 tot en met het eerste trimester van 2017 voor het onderhoud van het oceanografisch onderzoeksschip A962 BELGICA, dat onder het commando staat van de Belgische marine, voor de POD Wetenschapsbeleid.

Lees verder - 11/10/2012 16:39

Maritieme veiligheid tegen piraterij op zee - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goedgekeurd ter bestrijding van de maritieme piraterij (art. 77 en art. 78 van de Grondwet). Die voorontwerpen houden rekening met het advies van de Raad van State. De ministerraad heeft eveneens een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd, dat de zeegebieden aanduidt waar private bewaking tegen piraterij op zee is toegestaan.

Lees verder - 11/10/2012 16:39

Loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van het Waals Gewest

De ministerraad stemt, op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck, in met de wijziging van het personeelsstatuut van het Waals Gewest op het vlak van de loopbaanonderbreking.

Lees verder - 10/10/2012 11:43

FOD Financiën voert nieuw systeem voor dagelijkse post in

De FOD Financiën voert een nieuw systeem voor de behandeling van de dagelijkse post in. Het voorstel van de minister van Financiën heeft de goedkeuring van de ministerraad.

Lees verder - 10/10/2012 11:34

Overheidsopdracht voor de Kansspelcommissie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom om een overheidsopdracht uit te schrijven voor technische bijstand en voor de verwezenlijking van ICT-projecten voor de Kansspelcommissie. 

Lees verder - 05/10/2012 17:53