Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Persuitnodiging 'Informatiecampagne MyPension-on-tour verlengd wegens groot succes' - Dendermonde, 23 okt 2013, 19.00u

Sinds begin deze maand trekken experten van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) met MyPension-on-tour het land rond om mensen te informeren over hun online pensioendossier MyPension.

Lees verder - 22/10/2013 10:49

Over de macht en onmacht van het Rekenhof

Geert Leloup verdedigt op woensdag 28 augustus zijn doctoraatsonderzoek met als titel “Non pas un pouvoir illusoire. Ontstaan, rol en (on)macht van het Rekenhof (1814-1939)”.

Lees verder - 28/08/2013 12:00

Moeten kinderen tegen griep worden gevaccineerd?

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na welke aanpak bij griepvaccinatie de hoogste gezondheidswinst per gespendeerde euro zou opleveren. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt bestudeerden hiervoor meer dan 5600 mogelijke vaccinatiescenario’s. Een algemene kindervaccinatie zou even kosten-effectief zijn als andere recent ingevoerde kindervaccinaties, op voorwaarde dat de kosten van griepvaccinatie met minstens een kwart dalen. Dit kan door de vaccinatie via de Centra voor Leerlingenbegeleiding of Kind en Gezin te organiseren, en door een prijsdaling van het vaccin. Een toename van de vaccinatiegraad van de volwassenen ouder dan 50 jaar zou het aantal hospitalisaties en overlijdens door griep aanzienlijk verminderen, maar omdat het om een grote groep gaat, zouden de kosten aanzienlijk zijn.

Lees verder - 11/07/2013 18:42

Studiecommissie voor de Vergrijzing: Niet langer hoger armoederisico bij gepensioneerde vrouwen

Voor het eerst kennen gepensioneerde vrouwen geen hoger armoederisico dan mannen. Dat blijkt uit het jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing dat vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo vandaag in ontvangst nam. De Studiecommissie voor de Vergrijzing berekende ook dat de nieuwe pensioenbonus op lange termijn een belangrijke kostenbeheersing betekent.

Lees verder - 10/07/2013 19:30

Statutaire benoeming toegankelijker voor personen met een beperking

Op initiatief van Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert en Staatssecretaris voor Personen met een handicap Philippe Courard, keurde de Ministerraad enkele wijzigingen goed aan de stage voor federale ambtenaren die de statutaire benoeming voor personen met een beperking toegankelijker maakt.
Om statutair benoemd te worden bij de federale overheid moeten medewerkers een stageperiode doorlopen. Met de voorgestelde wijzigingen wil Hendrik Bogaert de procedure vereenvoudigen en vooral toegankelijker maken voor personen met een beperking.

Lees verder - 08/07/2013 11:43

België treedt toe als stichtend lid van de Europese onderzoeksinfrastructuur BBMRI

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, heeft de ministerraad ingestemd met de toetreding van België als stichtend lid van de Europese onderzoeksinfrastructuur BBMRI (Biobanking en Biomolecular Resources Research Infrastructure).

Lees verder - 08/07/2013 11:38

Behandeling doorligwonden is team– en maatwerk

In België krijgt meer dan 1 op 10 ziekenhuispatiënten te maken met doorligwonden of decubitus. Er zijn bij ons geen cijfers voor andere zorgomgevingen bekend, maar volgens Europese cijfers heeft ook 6% tot ruim 30 % van de bewoners in woonzorgcentra ermee te kampen. Na een richtlijn over preventie van decubitus (rapport 193 - jan 2013), ontwikkelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) nu een richtlijn voor de behandeling van deze wonden. Het aanbod van zorgmaterialen en -producten, zoals matrassen, verbanden, voedingsmiddelen, enz, is groot en groeit steeds aan. Toch bestaat er geen betrouwbaar wetenschappelijk bewijs dat een bepaalde aanpak of product betere resultaten geeft. De behandeling wordt het best aangepast aan elke individuele patiënt, en moet gebeuren door een multidisciplinair zorgteam (verpleegkundigen, geriater, huidspecialisten, ...). Ze mag bovendien niet onderbroken worden wanneer de patiënt van zorgomgeving verandert. Voor deze studie werkte het KCE samen met UGent, KU Leuven, Belgische wondzorgverenigingen en het vermaarde Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Lees verder - 02/07/2013 14:11

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doet een oproep tot studievoorstellen

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2014 voor. Iedereen met interesse in de gezondheidszorg kan onderwerpen voorstellen via een invulformulier: private personen, organisaties, instellingen, en uiteraard ook de beleidsmakers zelf.

Lees verder - 02/07/2013 11:41

Nieuwe regels bijverdienen na pensioen definitief goedgekeurd

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft deze middag definitief het licht op groen gezet voor de nieuwe regels voor bijverdienen na pensioen. Ook de nieuwe pensioenbonus werd goedgekeurd. De maatregelen zorgen ervoor dat langer werken voortaan beter beloond wordt.

Lees verder - 27/06/2013 16:01