Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Politics

Bijdrage van vijftig miljoen euro aan het Green Climate Fund (GCF)

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo maakt 50 miljoen euro vrij voor het Green Climate Fund. Dat is het fonds van de Verenigde Naties dat ontwikkelingslanden ondersteunt om klimaatverandering aan te pakken en investeringen in duurzame economie mogelijk moet maken.

Lees verder - 09/12/2014 10:08

Kinderen en jongeren met autisme: een gevarieerd aanbod aan interventies, maar welke zijn wetenschappelijk onderbouwd?

Autismespectrumstoornis (ASS) uit zich op veel uiteenlopende manieren en elke persoon met autisme is uniek. Omdat het gaat om een neurologische ontwikkelingsstoornis kan ASS niet worden ‘genezen’. Het komt er dus vooral op aan om de capaciteiten van een kind of jongere met autisme zoveel mogelijk te ontwikkelen, storend gedrag te vermijden of onder controle te houden en om bijkomende handicaps te voorkomen. Het bestaande zorgaanbod is zeer uiteenlopend. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht welke interventies wetenschappelijk onderbouwd zijn, in samenwerking met vertegenwoordigers van ouders en alle betrokken sectoren.
Voor elk kind of jongere met autisme moet een geïndividualiseerd, langdurig project worden opgezet en gedeeld door alle zorgverleners. De aanpak moet vooral bestaan uit psychosociale interventies waarbij ouders, zorgverleners en leerkrachten worden betrokken. Het rapport vermeldt ook welke praktijken niet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Lees verder - 03/11/2014 15:26

PERSUITNODIGING: Alexander De Croo bezoekt VN-dorp in Brussel naar aanleiding van Dag van de Verenigde Naties - 26/10/2014, 11.30 uur

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo bezoekt zondag het VN-dorp op de Grote Markt in Brussel naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties.

Lees verder - 24/10/2014 14:42

Alexander De Croo feliciteert Dr Mukwege, winnaar van de Sakharov Prijs 2014

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo feliciteert Dr Mukwege, winnaar van de Sakharov Prijs 2014. De Congolese gynaecoloog Denis Mukwege is de winnaar van de Sakharov Prijs 2014 voor vrijheid van denken, een paar dagen na het ontvangen van de "Prix Solidariteit" van het Sint-Pieters-Ziekenhuis in Brussel.

Lees verder - 22/10/2014 11:56

Versterking humanitaire hulp aan door Ebola getroffen landen

De humanitaire situatie in West-Afrika is in sterke mate verslechterd als gevolg van de Ebola-epidemie. Daarom heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking beslist om extra financiële middelen uit te trekken voor noodhulp aan de getroffen landen.

Lees verder - 20/10/2014 21:04

Vicepremier Alexander De Croo lanceert uitnodiging tot overleg met Noord-Zuidorganisaties

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking reikt de hand naar de Noord-Zuidorganisaties. Hij wil met hen in overleg treden over de vraag hoe we de kwaliteit en de resultaten van onze ontwikkelingssamenwerking kunnen versterken.

Lees verder - 17/10/2014 16:15

Alexander De Croo duidt Peter Moors aan als kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo heeft dhr. Peter Moors aangeduid als kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking.

Lees verder - 17/10/2014 10:48

Wereldvoedseldag: Voedselzekerheid verhogen door aandacht voor familiale landbouw

Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag bevestigt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de aandacht van ons land voor de familale landbouw in haar ontwikkelingssamenwerking.

Vandaag 16 oktober is Wereldvoedseldag,  een dag waarop in meer dan 150 landen de aandacht wordt gevestigd op voedselzekerheid. Want voldoende en gezond voedsel is immers niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wereldwijd lijden er 805 miljoen mensen honger, terwijl onze aarde genoeg voedsel produceert voor iedereen.

Ter gelegenheid van Wereldvoedseldag bevestigt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo de aandacht van ons land voor de familale landbouw in haar ontwikkelingssamenwerking.

Lees verder - 16/10/2014 16:49

Veiligheid van de Staat: de geëerde Inlichtingen-en Actieagenten van de Tweede Wereldoorlog

Op donderdag 9 oktober 2014 heeft de Veiligheid van de Staat (VSSE) een ontmoeting georganiseerd ter ere van de Inlichtingen-en Actieagenten (IAA) van de Tweede Wereldoorlog. Bij deze gelegenheid vertegenwoordigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent Zijne Majesteit de Koning.

Lees verder - 09/10/2014 14:18

Behandeling van depressie : combinatie psychotherapie met antidepressiva meest aanbevolen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht de doeltreffendheid van psychotherapie, alleen of in combinatie met antidepressiva. Het beste worden psychotherapie en antidepressiva gecombineerd, maar als de patiënt deze aanpak niet ziet zitten moet psychotherapie de voorkeur krijgen. Psychotherapie is namelijk even doeltreffend als antidepressiva op korte termijn en zelfs doeltreffender op lange termijn. Antidepressiva worden beter niet alleen voorgeschreven, want ze zijn op lange termijn minder doeltreffend dan wanneer ze worden gecombineerd met psychotherapie.

Lees verder - 01/10/2014 20:03