Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

OLO-aanbesteding van 18/09/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,502 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

 

- OLO 0,50 % 22/10/2024 (OLO82)
ISIN code : BE0000342510
Opgenomen (EUR miljard): 1,202
Gew. gemid. rendement : 0,254 %
Bid-to-cover ratio : 1,470

 

- OLO 0,80 % 22/06/2027 (OLO81)
ISIN code : BE0000341504
Opgenomen (EUR miljard): 1,285
Gew. gemid. rendement : 0,701 %
Bid-to-cover ratio : 1,600

 

- OLO 3,00 % 22/06/2034 (OLO73)
ISIN code : BE0000333428
Opgenomen (EUR miljard): 1,015
Gew. gemid. rendement : 1,228 %
Bid-to-cover ratio : 2,140

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/OLO of de Bloomberg pagina BEDA - OLO Auctions - Results.

 

Lees verder - 18/09/2017 11:12

Sluiting van een akkoord inzake ondernemingslicenties wat dataminingproducten betreft

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de lancering van een mededingingsprocedure met onderhandeling voor het sluiten van een akkoord inzake ondernemingslicenties voor het gebruik van dataminingproducten, en dit voor 7 jaar.

Lees verder - 15/09/2017 14:57

OLO-aanbesteding van 18/09/2017 : aan te besteden bedrag

OLO-aanbesteding van 18/09/2017 : aan te besteden bedrag


Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 18 september 2017, zal schommelen tussen 3,0 en 3,5 miljard EUR.

 

3 OLO lijnen zullen aanbesteed worden :

 

1. OLO 0,50% 22/10/2024 ISIN BE0000342510 (OLO 82)
2. OLO 0,80% 22/06/2027 ISIN BE0000341504 (OLO 81)
3. OLO 3,00% 22/06/2034 ISIN BE0000333428 (OLO 73)

 

Lees verder - 15/09/2017 14:22

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 12/09//2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,505 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312749212 - 14/12/2017
Opgenomen (EUR miljard): 0,904
Gew. Gemid. rendement : -0,627 %
Bid-to-cover ratio : 1,79

ISIN Code : BE0312758304 - 13/09/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,601
Gew. Gemid. rendement : -0,581 %
Bid-to-cover ratio : 1,43


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 12/09/2017 10:31

OLO-aanbesteding van 18/09/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 3 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 18 september 2017 :

1.
Omschrijving : OLO 0,50% 22/10/2024
ISIN code : BE0000342510
OLO-nummer : OLO 82
Uitstaand bedrag : EUR 3,941,000,000,00

2.
Omschrijving : OLO 0,80% 22/06/2027
ISIN code : BE0000341504
OLO-nummer : OLO 81
Uitstaand bedrag : EUR 12,320,000,000,00

3.
Omschrijving : OLO 3,00% 22/06/2034
ISIN code : BE0000333428
OLO-nummer : OLO 73
Uitstaand bedrag : EUR 6,147,000,000,00

De betaaldatum is 20/09/2017. Vrijdagmorgen 15 september zal het Federaal Agentschap van de Schuld de vork meedelen voor het aan te besteden bedrag.

Lees verder - 11/09/2017 14:04

Toestand van de federale staatsschuld per eind augustus 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

 


In de loop van de maand augustus 2017 vermeerderde de schuld van de federale Staat met 1,783 miljard euro, tot 387,576 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 2,658 miljard euro, en evolueerde zo tot 375,810 miljard euro per eind augustus 2017.

Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2017 bedroeg 2,667 miljard euro.

Lees verder - 07/09/2017 11:22

Het Fiscaal Memento van 2017 is verschenen

De FOD Financiën publiceert het Fiscaal Memento 2017. Deze publicatie geeft een regelmatig bijgewerkt overzicht van de Belgische fiscaliteit.

Lees verder - 05/09/2017 15:20

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 5/09/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,779 miljard in schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312749212 - 14/12/2017
Opgenomen (EUR miljard): 1,075
Gew. gemid. rendement : -0,635 %
Bid-to-cover ratio : 1,56

ISIN Code : BE0312751234 - 08/02/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,704
Gew. gemid. rendement : -0,644 %
Bid-to-cover ratio : 2,44

Lees verder - 05/09/2017 09:47

Staatsbons : eindbedrag der inschrijvingen - september 2017

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Het totaal ingeschreven bedrag op 01/09/2017 op de Staatsbon op 10 jaar  - 4 september 2017- 2027 - 0,65% - bedraagt  4.162.800,00 EUR. 

 

Lees verder - 04/09/2017 10:50

Benoeming van de Franstalige leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee Franstalige leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst benoemt.

Lees verder - 01/09/2017 14:59