Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2018 - Coupon

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2018 - Coupon

Lees verder - 22/05/2018 11:56

Bijsturing van een anomalie omtrent de bezoldigingsregeling bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot bijsturing van een anomalie omtrent de bezoldigingsregeling van het personeel van de FOD Financiën.

Lees verder - 18/05/2018 14:38

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de SHAPE-woningen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het onderhoud van de SHAPE-woningen.

Lees verder - 18/05/2018 14:38

Toestand van de federale staatsschuld per eind april 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:


In de loop van de maand april 2018 is de schuld van de federale Staat met 2,944 miljard euro afgenomen, tot 394,088 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 6,931 miljard euro, en evolueerde zo tot 377,375 miljard euro per eind april 2018.

Het netto financieringsoverschot van de maand april 2018 bedroeg 6,916 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 244,602 miljoen euro per eind april.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,379 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 3,988 miljard euro.


Eind april 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,66% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,4% op het einde van april 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,76% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,66% eind april vorig jaar.

Lees verder - 16/05/2018 16:16

Persuitnodiging: De Douane geeft ook Manneken Pis van Geraardsbergen een douane-

In navolging van de overhandiging van een douane-uniform aan Manneken Pis van Brussel krijgt ook Manneken Pis van Geraardsbergen een officieel Douane-uniform.

Lees verder - 16/05/2018 14:11

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 08/05/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,604 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

Lees verder - 08/05/2018 11:36

De Belgische Douane organiseert de ‘85th Meeting of Directors General for Customs of the EU Member States and Turkey’

De Belgische Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen organiseert op 8 en 9 mei in Antwerpen de ‘85th Meeting of Directors General for Customs of the EU Member States and Turkey’.

Lees verder - 07/05/2018 14:51

Wijziging van het administratief en geldelijk statuut van sommige personeelsleden van de FOD Financiën

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt keurt de ministerraad drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het administratief en geldelijk statuut van sommige personeelsleden van de FOD Financiën wijzigen. 

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2018

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

Lees verder - 03/05/2018 11:06

Belastingaangifte 2018 : Tax-on-web open vanaf vandaag 2 mei 2018

De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt en de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, Hans D’Hondt stelden de belastingaangifte 2018 voor.

Lees verder - 02/05/2018 15:25