Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

OLO-aanbesteding van 23/07/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 23 juli 2018 :

Lees verder - 16/07/2018 16:59

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 10/07/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,000 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312760326 - 08/11/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,140
Gew. gemid. rendement : -0,570 %
Bid-to-cover ratio : 2,11

ISIN Code : BE0312765374 - 11/07/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,860
Gew. gemid. rendement : -0,553 %
Bid-to-cover ratio : 2,06

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 10/07/2018 11:46

Toestand van de federale staatsschuld per eind juni 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand juni 2018 is de schuld van de federale Staat met 470,790 miljoen euro toegenomen, tot 391,399 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 172,156 miljoen euro, en evolueerde zo tot 378,044 miljard euro per eind juni 2018.

Het netto financieringsoverschot van de maand juni 2018 bedroeg 171,505 miljoen euro.

Lees verder - 06/07/2018 11:28

Einde invulsessies belastingaangifte

De uiterste termijn om de papieren belastingaangifte in te dienen, namelijk 29 juni, is meteen ook de laatste dag dat de burger terecht kan in de kantoren van de FOD Financiën om hem te helpen bij het invullen van zijn aangifte.

Lees verder - 27/06/2018 14:57

Wijziging van de gedragscode voor KMO's op vlak van kredietovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van KMO's Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragscode aanpast die te maken heeft met de uitvoering van de wet over de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Publicatie van het Jaarverslag 2017 van de FOD Financiën

De FOD Financiën publiceert zijn Jaarverslag 2017. Dat Jaarverslag staat bol van de cijfers die een beeld scheppen van het werk dat het personeel van de FOD Financiën verrichtte.
Een greep hieruit :

Lees verder - 22/06/2018 09:25

Resultaten OLO-aanbesteding van 18/06/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,600 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

- OLO 0,20 % 22/10/2023 (OLO79)
ISIN code : BE0000339482
Opgenomen (EUR miljard): 0,580
Gew. gemid. rendement : -0,004 %
Bid-to-cover ratio : 2,330

- OLO 0,80 % 22/06/2028 (OLO85)
ISIN code : BE0000345547
Opgenomen (EUR miljard): 1,520
Gew. gemid. rendement : 0,732 %
Bid-to-cover ratio : 1,620

- OLO 1,00 % 22/06/2031 (OLO75)
ISIN code : BE0000335449
Opgenomen (EUR miljard): 0,933
Gew. gemid. rendement : 0,996 %
Bid-to-cover ratio : 1,670

- OLO 1,60 % 22/06/2047 (OLO78)
ISIN code : BE0000338476
Opgenomen (EUR miljard): 0,567
Gew. gemid. rendement : 1,701 %
Bid-to-cover ratio : 1,720

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/OLO of de Bloomberg pagina BEDA - OLO Auctions - Results.

 

Lees verder - 18/06/2018 11:26

Goedkeuring van overeenkomsten over onroerende domeingoederen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van domaniale wet goed.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

OLO-aanbesteding van 18/06/2018 : aan te besteden bedrag

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 18 juni 2018, zal schommelen tussen 3,1 en 3,6 miljard EUR

4 OLO lijnen zullen aanbesteed worden :

1. OLO 0,20% 22/10/2023 ISIN BE0000339482 (OLO 79)
2. OLO 0,80% 22/06/2028 ISIN BE0000345547 (OLO 85)
3. OLO 1,00% 22/06/2031 ISIN BE0000335449 (OLO 75)
4. OLO 1,60% 22/06/2047 ISIN BE0000338476 (OLO 78)

Lees verder - 15/06/2018 11:55