Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

Staatsbons - Uitgifte van 4 december 2017 - Coupon

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

De coupon van de Staatsbon op 10 jaar (4 december 2017-2027, Code BE3871275058) die op 4 december 2017 wordt uitgegeven, bedraagt 0.50 %.

De uitgifte van deze bon gebeurt tegen een uitgifteprijs van 100,00 % van de nominale waarde.

De inschrijvingsperiode loopt van 23 november 2017 tot en met 1 december 2017, met betaling op maandag 4 december 2017.

Lees verder - 21/11/2017 10:31

Staatsbons - Uitgifte van 4 december 2017

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

 

De volgende uitgifte van Staatsbons zal plaatshebben op 4 december 2017. Er wordt slechts één Staatsbon aangeboden, namelijk een bon op 10 jaar (4 december 2017-2027,Code BE3871275058).

Voor deze Staatsbon zal de rentevoet op dinsdag 21 november 2017 vastgesteld worden. De inschrijvingsperiode loopt vanaf donderdag 23 november 2017 tot en met vrijdag 1 december 2017, met betaling op maandag 4 december 2017.
 

Lees verder - 13/11/2017 11:53

Monopolierente van de Nationale Loterij voor 2017

De ministerraad legt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de monopolierente van de Nationale Loterij voor 2017 vast op 135 miljoen euro. 

 

 

Lees verder - 10/11/2017 17:30

OLO aanbesteding afgelast

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u mee dat het de laatste OLO aanbesteding, gepland voor 20 november 2017, afgelast ingevolge de verminderde financieringsbehoeften.
Bijgevolg zal in 2017 de totale OLO uitgifte EUR 35.55 miljard bedragen.

Lees verder - 10/11/2017 16:12

Toestand van de federale staatsschuld per eind oktober 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:


In de loop van de maand oktober 2017 verminderde de schuld van de federale Staat met 2,988 miljard euro, tot 390,179 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 2,613 miljard euro, en evolueerde zo tot 376,597 miljard euro per eind oktober   2017.

Het netto financieringsoverschot van de maand oktober 2017 bedroeg 2,734 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 247,165 miljoen euro per eind oktober.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 3,233 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) verminderden met 215,222 miljoen euro.


Eind oktober 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,33% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,42% op het einde van oktober 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind oktober vorig jaar.

Lees verder - 10/11/2017 09:36

Resultaten van de aanbesteding van schatkistcertificaten van 7/11/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,631 miljard in schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312751234 - 08/02/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,380
Gew. gemid. rendement : -0,728 %
Bid-to-cover ratio : 4,00

ISIN Code : BE0312760326 - 08/11/2018
Opgenomen (EUR miljard): 1,251
Gew. gemid. rendement : -0,640 %
Bid-to-cover ratio : 2,09

Lees verder - 07/11/2017 11:28

Hogere belastingvermindering voor kosten kinderoppas

De belastingvermindering voor kinderoppas wordt verhoogd van 45% tot 65% voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. De ministerraad keurt hierover een voorontwerp van wet goed. 

Lees verder - 06/11/2017 17:17

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 31/10/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 0,860 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312751234 - 08/02/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,460
Gew. Gemid. rendement : -0,690 %
Bid-to-cover ratio : 2,04

ISIN Code : BE0312753255 - 12/04/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,400
Gew. Gemid. rendement : -0,687 %
Bid-to-cover ratio : 3,04


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 31/10/2017 11:36

Goedkeuring van de statuten van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed houdende goedkeuring van de statuten van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank.

Lees verder - 27/10/2017 15:54

Statuut van en toezicht op de betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters en van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed rond het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen.

Lees verder - 27/10/2017 15:53