Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten
Douane doet monstervangst van 90 miljoen sigaretten in Antwerpse haven

Douane doet monstervangst van 90 miljoen sigaretten in Antwerpse haven

De Douane van Antwerpen heeft vorige week 89.698.760 stuks sigaretten in beslag genomen. Deze sigaretten zaten in 8 containers komende van Port Said (Egypte) en waren bestemd voor een Nederlandse firma.

Lees verder - 26/05/2017 08:47 - FOD Financiën
Geprogrammeerde veroudering, een uitdaging voor de circulaire economie

Geprogrammeerde veroudering, een uitdaging voor de circulaire economie

Beste journalist,

De federale Minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem, nodigt u uit op de persconferentie  Geprogrammeerde veroudering, een uitdaging voor de circulaire economie, op maandag 29 mei om 10.15 u.  bij "Spullenhulp" in Anderlecht.

Lees verder - 24/05/2017 15:36 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Kingdom of Belgium new € 3.0 billion 1.45% 20-year OLO 84 - benchmark: samenvatting van de uitgifte

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld
In bijlage vindt u een samenvatting van de syndicatie voor de uitgifte van een nieuwe OLO-benchmark van 20 jaar.  Dit is de laatste van de drie aangekondigde OLO- uitgiften met een vaste coupon voor 2017.
Deze uitgifte heeft 3 miljard euro opgebracht, zodat reeds meer dan de helft van het 2017 OLO-financieringsplan gerealiseerd werd.
Bovendien, en volledig in de lijn van de strategie van het Koninkrijk België, heeft deze uitgifte een positief effect op de algemene parameters van het risicobeheer en op de gemiddelde looptijd in het bijzonder.

Lees verder - 24/05/2017 10:42 - Federaal Agentschap van de Schuld

OLO 2037 - pricing

Persbericht van het Agentschap van de Schuld

Dit persbericht is enkel beschikbaar in het Engels. Gelieve de Engelstalige rubriek van de persberichten te raadplegen.

Lees verder - 24/05/2017 09:10 - Federaal Agentschap van de Schuld

Grote Benelux-controle op vervoer met touringcars: 59 touringcars gecontroleerd, 18 overtredingen vastgesteld

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben op vrijdag 18 mei, op verschillende locaties in de Benelux , controles uitgevoerd op het transport met touringcars. De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en de Douane in Luxemburg hebben controles op autocars uitgevoerd in België (parking van het attractiepark Bobbejaanland te Lichtaart en parking van de Grotten van Han in Han-sur-Lesse) in Nederland (Parkeerplaats Rijkswaterstaat Moerdijk langs de A16) en het Groothertogdom Luxemburg (autoroute Dudelange - Zoufftgen).  Op de controlelocaties waren collega-controleurs aanwezig uit andere Benelux-landen als observator. Doel van de samenwerking is het delen van kennis en goede praktijken tussen de inspectiediensten en zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

Lees verder - 22/05/2017 15:07 - FOD Mobiliteit en Vervoer

Nieuwe OLO 2037

De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, deelt mee :

Indien de marktomstandigheden het toelaten, zal de Belgische staat in de nabije toekomst een nieuwe gesyndiceerde EURO benchmark met vervaldag 22 juni 2037 (OLO 84) uitgeven.

Barclays, Morgan Stanley, NatWest Markets en SG CIB werden aangeduid als joint bookrunners. De andere primary en recognized dealers van de Belgische staat zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie.

Lees verder - 22/05/2017 14:10 - Federaal Agentschap van de Schuld

Vlees: gezond of niet?

Omstandigheden die te maken hebben met dierenwelzijn en met de duurzame productie van levensmiddelen zetten mensen aan om na te denken over hun eetgewoonten. Meer dan ooit circuleren verschillende geruchten over de voor- en nadelen van vleesverbruik. Wat is er nu allemaal van waar? De Hoge Gezondheidsraad zet alle feiten op een rijtje.

Lees verder - 22/05/2017 09:42 - Hoge Gezondheidsraad

Belastingaangifte ingevuld terwijl men shopt.

Vanaf morgen en gedurende zes zaterdagen op rij helpen ambtenaren van Financiën bij het invullen van de belastingaangifte in winkelcentra overal in het land.

Lees verder - 19/05/2017 11:57 - FOD Financiën

Staatsbons - Uitgifte van 4 juni 2017 - Aan te besteden bedrag

De coupon van de Staatsbon die op 4 juni 2017 eerstkomende zal worden uitgegeven, is
vastgesteld als volgt:

Lees verder - 19/05/2017 11:45 - Federaal Agentschap van de Schuld

Lage rugpijn: niet ongerust zijn en blijven bewegen!

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceert vandaag een klinische richtlijn voor de aanpak van één van onze belangrijkste moderne kwalen: acute of chronische lage rugpijn. Om het probleem vanuit alle invalshoeken te bekijken, werden 31 experten van de belangrijkste beroepsgroepen bij het project betrokken. De nadruk ligt op ‘de-medicalisering’, want lage rugpijn verdwijnt meestal spontaan. In beweging blijven is belangrijk en medische beeldvorming is vaak niet nodig. Patiënten die een hoger risico lopen dat hun pijn chronisch wordt, moeten worden geïdentificeerd, zodat zij vanaf het begin een specifieke behandeling krijgen.

Lees verder - 19/05/2017 05:50 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Verscheidene inbeslagnames door de douane te Bierset van «spinners» afkomstig uit China en Hong Kong

Verscheidene inbeslagnames door de douane te Bierset van «spinners» afkomstig uit China en Hong Kong

50 ton of bijna 1 miljoen stuks speelgoed, gekend onder de naam « hands spinners » afkomstig uit China en Hong Kong zijn door de Belgische douane tegengehouden.

Lees verder - 18/05/2017 15:37 - FOD Financiën

Ministerraad van 18 mei 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 18 mei 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Ontwerptekst voor een Europese vertrouwensverbintenis voor de statistiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters de ontwerptekst 'verbintenis aangaande vertrouwen in de statistiek voor België' goed tot uitvoering van de Europese verordening over Europese statistiek.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om een overheidsopdracht op te starten voor het ter beschikking stellen van de juridische documentatie van drie uitgevers voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Onderwerping aan de sociale zekerheid van de managers van de instellingen van openbaar nut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de onderwerping aan de sociale zekerheid van de managers van de instellingen van openbaar nut. 

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van de evenwichtsdotatie wijzigt in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Overheidsopdracht met betrekking tot de verwerking van plasma aangeleverd door de bloedinstellingen in België

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om een procedure op te starten met betrekking tot de verwerking van plasma dat aangeleverd wordt door de bloedinstellingen in België.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie. 

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting invoert.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Welvaartsaanpassingen 2017-2018 in het pensioenstelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de welvaartsaanpassingen 2017-2018 uitvoeren in het pensioenstelsel van de zelfstandigen, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord van de sociale partners.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen