Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

Toon de 5 - 10 - 15 - 20 meest recente berichten

De SDG’s in België: rapportering en toekomstige acties

In het kader van de nationale strategie duurzame ontwikkeling, organiseren de ministers bevoegd voor duurzame ontwikkeling op 22 november een evenement over  de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN in België.

Lees verder - 21/11/2017 09:52 - Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen te melden. Het FAGG steunt de tweede Europese campagne over het melden van bijwerkingen.

De Europese bewustmakingscampagne om het melden van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te promoten, loopt dit jaar van 20 tot 24 november.

Lees verder - 20/11/2017 16:01 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Extra zorg voor gedetineerden met een drugproblematiek

BRUSSEL, 20/11/2017- Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, trekt middelen uit voor begeleiding op maat van gedetineerden met een drugproblematiek. Vandaag, 20 november 2017, heeft ze dit initiatief voorgesteld op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Lees verder - 20/11/2017 15:56 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Het FAGG nu ook op Twitter en Facebook

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, dat reeds actief was op LinkedIn in het kader van personeelswerving, is nu ook actief op Facebook en Twitter.

Lees verder - 20/11/2017 15:55 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Transgenders worden nog steeds gediscrimineerd

Brussel, 20 november 2017 – Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’, een eerbetoon aan transgenders die vermoord werden omwille van hun genderidentiteit of -expressie, maakt het Instituut attent op de discriminaties die transgender personen nog steeds ondergaan. Het aantal meldingen van transgenders maakte in 2016 14% uit van het totaal aantal meldingen die het Instituut ontving.

Lees verder - 20/11/2017 15:26 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen