Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wij respecteren uw privacy

Résidence Palace - Internationaal Perscentrum behandelt uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Résidence Palace - Internationaal Perscentrum beheert uw gegevens en verwerkt ze met als doel u de informatie te verstrekken waar u om vroeg. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven en evenmin voor direct-marketingdoeleinden gebruikt.

 

U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens, kunt deze op juistheid controleren en eventuele onjuistheden laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de site.

 

Résidence Palace - Internationaal Perscentrum verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van uw gegevens.