Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Nationale klimaatcommissie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 april 2008

Nieuwe samenstelling van de nationale klimaatcommissie

De ministerraad keurde de nieuwe samenstelling van de Nationale klimaatcommissie goed die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde. 

Effectieve leden:

  • mevrouw Davine Dujardin voor de eerste minister,
  • mevrouw Nele Roobrouck voor de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken,
  • de heer Luc Mabille voor de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen,
  • mevrouw Elisabeth Ellegaard voor de minister van Klimaat en Energie.

Plaatsvervangende leden:

  • de heer Nicolas De Coster voor de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke kansen, als plaatsvervangend lid van mevrouw Davine Dujardin,
  • de heer Axel Delvoie voor de minister van Buitenlandse Zaken, als plaatsvervanger van mevrouw Nele Roobrouck,
  • de heer Jean-Marc Galand voor de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen als plaatsvervanger van de heer Luc Mabille,
  • mevrouw Christine Declercq voor de minister van Klimaat en Energie als plaatsvervanger van mevrouw Elisabeth Ellegaard.

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Marie-Isabelle Gomez CalvoMarie-Isabelle Gomez Calvo
Woordvoerster (FR) van Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
+32 2 501 30 21
+32 474 78 65 93
vCard downloaden
Tineke SonckTineke Sonck
Woordvoerster (NL) van Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
+32 2 501 41 06
+32 473 96 73 51
vCard downloaden