Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met het verdrag betreffende de oprichting van het functioneel luchtruimblok 'Europe Central' - FABEC

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 maart 2012

De ministerraad stemt in met een voorontwerp van wet houdende instemming met het verdrag betreffende de oprichting van het functioneel luchtruimblok Europe Central tussen Duitsland, België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Het FABEC-verdrag werd op 2 december 2010 in Brussel ondertekend.

De herstructurering van het Europese luchtruim in functionele luchtruimblokken is een van de meest zichtbare resultaten van de uitvoering van de verordeningen voor een eengemaakt luchtruim die in maart 2004 werden goedgekeurd. Het luchtruim van de zes staten, gelegen in het hart van Europa, is een van de drukst bevlogen en meest complexe luchtruimgebieden ter wereld. De meeste grote Europese luchthavens, de drukst bevlogen luchtvaartroutes en het gros van de militaire trainingszones zijn in dit gebied gesitueerd. Het functionele luchtruimblok voor Centraal-Europa (FABEC) bestrijkt een oppervlakte van 1,7 miljoen km² en ontvangt ongeveer 5,5 miljoen vluchten per jaar, goed voor 55% van het aantal vluchten in Europa. 17 700 personen werken voor de verleners van luchtvaartnavigatiediensten van het FABEC.


Met de inrichting van het gemeenschappelijk functioneel luchtruimblok is een grote stap in de verwezenlijking van het gemeenschappelijk Europese luchtruim gezet. De lidstaten verbinden zich ertoe om het luchtruim gezamenlijk te beheren en maatregelen te treffen op het vlak van het luchtruim, de harmonisering van de regels en de procedures, het aanbod van luchtvaartnavigatiediensten, de civiel-militaire samenwerking en het toezicht en de bestuurlijke prestatieregeling.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden