Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Staatshervorming: aanwijzing van een contactpersoon voor de administraties van de deelstaten bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 maart 2012

Op voorstel van eerste minister Elio di Rupo en de staatssecretarissen voor Staatshervorming stelt de ministerraad een personeelslid van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister aan als contactpersoon voor de administraties van de deelstaten. De contactpersoon zal instaan voor de informatie over de modaliteiten van de bevoegdheidsoverdrachten van de federale staat naar de deelstaten.

De zesde staatshervorming wordt op dit ogenblik geconcretiseerd door het Uitvoeringscomité voor institutionele hervormingen dat uit de acht politieke partijen is samengesteld. Deze hervorming voorziet onder meer in belangrijke bevoegdheidsoverdrachten van de federale staat naar de gemeenschappen en de gewesten.
De ministerraad heeft op 27 januari 2012 een methode bepaald binnen de federale overheidsdiensten en departementen om het voorbereidende werk in het kader van deze bevoegdheidsoverdrachten uit te voeren. Dit werk is van kapitaal belang om de precieze impact van de hervorming op het vlak van personeel, gebouwen en andere praktische aspecten te meten. Het valt samen met de uitwerking van de juridische teksten en moet absoluut worden afgerond voordat de concrete bevoegdheidsoverdracht aan de deelstaten plaatsvindt.
Naast dit werk op federaal niveau bereiden de gemeenschappen en de gewesten de modaliteiten van de ontvangst van de nieuwe bevoegdheden voor. Om ervoor te zorgen dat deze bevoegdheidsoverdracht harmonieus kan gebeuren, zonder dat de dienstverlening aan de burger wordt onderbroken, is het van belang dat de administraties van de deelstaten, via de aangestelde coördinators op hun niveau, over een federaal contactpersoon beschikken.
Deze contactpersoon zal ook regelmatig bij het Uitvoeringscomité voor institutionele hervormingen verslag uitbrengen over zijn contacten met de administraties van de deelstaten.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden
Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
vCard downloaden
Sophie Van de WoestyneSophie Van de Woestyne
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
vCard downloaden
Jan PauwelsJan Pauwels
Woordvoerder van Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen, belast met Duurzame Ontwikkeling
+32 2 209 33 64
+32 495 89 15 67
vCard downloaden