Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Certificatie en registratie van geregistreerde kassasystemen in de horeca

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 11 mei 2012

Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit van minister van Financiën Steven Vanackere legt bijkomende voorwaarden op waaraan geregistreerde kassasystemen in de horeca moeten voldoen*. 

Kassasystemen moeten voldoen aan een aantal technische vereisten. Restauranthouders en caterers moeten bovendien een vereenvoudigde factuur aan de klant overhandigen. Die verplichtingen houden verband met de btw-verlaging. Opdat de inspectiediensten ze kunnen controleren, moeten de nieuwe en gehuurde kassasystemen geregistreerd worden bij de FOD Financiën voor ze in gebruik worden genomen. Tevens krijgt de belastingplichtige zo rechtszekerheid of een geregistreerd kassasysteem voldoet aan de wettelijke vereisten.

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Rik OttenRik Otten
Woordvoerder van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 84 08
+32 486 42 90 51
vCard downloaden
Petra VankeirsbilckPetra Vankeirsbilck
Directeur communicatie van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 80 26
+32 497 59 99 20
vCard downloaden