Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Organisatie van weddenschappen door de Nationale Loterij

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 mei 2012

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor de Nationale Loterij om weddenschappen te organiseren vastlegt. De Nationale Loterij kan zo een licentie van klasse F1 verwerven om weddenschappen te organiseren als ze aan de wet op de kansspelen voldoet.

Dankzij dit kb heeft de Nationale Loterij dezelfde concurrentievoorwaarden als de licentiehouders F1 op het vlak van de werking en controle van weddenschappen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Rik OttenRik Otten
Woordvoerder van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 84 08
+32 486 42 90 51
vCard downloaden
Petra VankeirsbilckPetra Vankeirsbilck
Directeur communicatie van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 80 26
+32 497 59 99 20
vCard downloaden
Jef SchoenmaekersJef Schoenmaekers
Woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom
+ 32 2 504 85 75
+ 32 476 75 98 13
vCard downloaden