Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

246.598 aanslagbiljetten via Zoomit

Door Francis Adyns, Florence Angelici

Tax-on-web in zijn editie 2012, bood aan de belastingplichtige gebruiker de mogelijkheid om zijn of haar aanslagbiljet of belastingafrekening elektronisch in zijn of haar Internet Banking via Zoomit te ontvangen.

Daartoe diende de burger bij het indienen van zijn aangifte via Tax-on-web, het rekeningnummer dat door de FOD Financiën gekend is, na te zien, de keuze voor Zoomit aan te vinken en eventueel te opteren om via mail op de hoogte te worden gebracht van de ontvangst van het aanslagbiljet in Internet Banking.

Welnu, 246.598 burgers opteerden voor het gebruik van Zoomit om hun aanslagbiljet of belastingafrekening in hun internetbanking te krijgen.

Dit vertegenwoordigt één vijfde van de burgers die hun aangifte zelf via Tax-on-web indienden.

Ondertussen zullen er einde augustus, reeds 128.157 burgers effectief hun aanslagbiljet elektronisch via Zoomit ontvangen hebben.

De FOD Financiën zit met deze toegevoegde functionaliteit aan Tax-on-web op de goede weg vermits de burger deze extra dienstverlening duidelijk apprecieert.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
+32 2 572 57 57
http://financien.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden