Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Fiscale en financiële bepalingen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 februari 2013

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën Steven Vanackere een voorontwerp van wet goed met fiscale en financiële bepalingen en bepalingen inzake de duurzame ontwikkeling.

Het voorontwerp bevat een aantal fiscale maatregelen die het relanceplan 2012 uitvoeren: de versoepeling van de aftrek van octrooi-inkomsten door de KMO's, de verhoging van het percentage van de vrijstelling voor bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek en de verhoging vanaf 2013 van het netto-inkomen van werknemers met een laag inkomen. Het creëert eveneens de wettelijke basis om de beslissingen van de eurogroep uit ten aanzien van Griekenland uit te voeren. Voor de ondernemingen past het voorontwerp de percentages van aftrek van risicokapitaal (notionele intrest) aan en actualiseert het tax-shelter-stelsel. De beslissing van de regering om de dotatie aan koningin Fabiola vanaf 2013 gelijk te stellen met die van prins Filip wordt eveneens in het voorontwerp opgenomen.
 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Rik OttenRik Otten
Woordvoerder van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 84 08
+32 486 42 90 51
vCard downloaden
Petra VankeirsbilckPetra Vankeirsbilck
Directeur communicatie van Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
+32 2 574 80 26
+32 497 59 99 20
vCard downloaden