Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Berekening van het belastingkrediet voor kinderlast

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 maart 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de inkomstenbelastingen wijzigt op het vlak van de berekening van het belastingkrediet voor kinderlast.

Om het voordeel van de tariefverlaging in de personenbelasting effectief te verlenen aan belastingplichtigen met personen ten laste of een verhoogd basisbedrag van de belastingvrije som omwille van een zware handicap, wordt vanaf aanslagjaar 2017 gewerkt met twee belastingbarema’s:

  • de oude tariefschaal wordt toegepast voor de berekening van de belasting op de belastingvrije som,
  • de nieuwe lagere tariefschaal voor de berekening van de basisbelasting.

Het belastingkrediet voor kinderen ten laste wordt nog steeds bepaald door de oude tarieven toe te passen op het gedeelte van de belastingvrije som dat meer bedraagt dan het gezamenlijk belaste inkomen en betrekking heeft op de toeslagen voor kinderen ten laste. Het bedrag van het belastingkrediet wordt in de taxshift dus enkel beïnvloed door de verhoging van het bedrag van de belastingvrije som, niet door de tariefverlaging.

Het voorontwerp wijzigt de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste zodat er ook een belastingkrediet kan worden verleend aan belastingplichtigen van wie het gezamenlijk belast inkomen weliswaar hoger of gelijk is aan de belastingvrije som, maar de basisbelasting lager is dan de belasting op de belastingvrije som. Op die manier wordt het voordeel
van de tariefverlaging die in het kader van de taxshift werd doorgevoerd ten volle verleend aan belastingplichtigen met kinderen ten laste.

De gewijzigde berekening is van toepassing vanaf het eerste aanslagjaar waarvoor een tariefverlaging in het kader van de taxshift wordt doorgevoerd, met andere woorden aanslagjaar 2017.
Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 134 het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderlast

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden