Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Conclusies van de onderhandelingen rond de 14de wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 maart 2017

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo kennis van de conclusies van de onderhandelingen van de 14e wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF).

De ministerraad geeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking, in diens functie als Gouverneur van België bij het AOF, toestemming om België te verbinden tot een inbreng in het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF-14) en in te stemmen met de ontwerpresolutie betreffende AOF-14. De Belgische bijdrage bedraagt 72 miljoen euro, te betalen over de periode 2017-2026.

Het AOF werd in 1972 opgericht door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AOB) en 15 niet-Afrikaanse landen. Het AOF bestrijdt armoede door de economische groei en de sociale vooruitgang in regionale (Afrikaanse) lidstaten van de AOB (momenteel 41 landen) te stimuleren. In het kader van die strategie kent het AOF aan uiterst voordelige voorwaarden schenkingen en leningen toe.
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden