Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Belastingaangifte ingevuld terwijl men shopt.

Door Francis Adyns, Florence Angelici

Vanaf morgen en gedurende zes zaterdagen op rij helpen ambtenaren van Financiën bij het invullen van de belastingaangifte in winkelcentra overal in het land.

Naast de hulp in de kantoren van Financiën en tijdens gemeentelijke zitdagen is dit een derde initiatief waarbij de belastingplichtige zich face to face kan laten bijstaan door een ambtenaar bij het invullen van zijn aangifte.

Morgen is Financiën aanwezig in de winkelcentra te Kortrijk (Ring Shopping), Bergen (Les Grands Prés) en Brussel (Basilix Shopping center) ononderbroken van 10 u. tot 18 u.

In totaal zijn er 18 sessies gespreid over 16 verschillende centra van 20 mei tot 24 juni .

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
+32 2 572 57 57
http://financien.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden