Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Onderwerping aan de sociale zekerheid van de managers van de instellingen van openbaar nut

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 mei 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de onderwerping aan de sociale zekerheid van de managers van de instellingen van openbaar nut. 

Het ontwerp bepaalt dat de titularissen van een managementfunctie bij de instellingen van openbaar nut onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit en aan de regeling voor rust- en overlevingspensioenen voor werknemers, onder dezelfde voorwaarden als de managers van de federale overheidsdiensten.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden