Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Ontwerptekst voor een Europese vertrouwensverbintenis voor de statistiek

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 mei 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters de ontwerptekst 'verbintenis aangaande vertrouwen in de statistiek voor België' goed tot uitvoering van de Europese verordening over Europese statistiek.

De Europese verordening van 11 maart 2009* vormt het juridisch kader voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken. In de verordening werden de statistische beginselen vastgelegd waaraan Europese statistieken moeten voldoen. Daarnaast werden de regels vastgelegd voor de statistische governance en de verplichtingen rond productie, verspreiding, bescherming van vertrouwelijke gegevens en statistische geheimhouding. Er is ook een specifieke doelstelling voorzien om de enquêtedruk te verminderen. De verordening werd op 29 april 2015 aangepast. Een van de nieuwe bepalingen verplicht elke lidstaat om een 'vertrouwensverbintenis voor de statistiek' te ondertekenen. 

De ontwerptekst van de vertrouwensverbintenis bevestigt dat de openbare statistiek op alle beleidsniveaus in België zal opgemaakt worden volgens de Europese regelgeving en praktijkcode, dat alle beleidsniveaus de professionele onafhankelijkheid van de statistische autoriteiten en van de hoofden ervan waarborgen en hun voldoende middelen ter beschikking stellen, dat de statistische autoriteiten toegang krijgen tot administratieve gegevens, dat de rechten van de aangevers en de statistische geheimhouding gewaarborgd worden en de enquêtedruk kan verminderd worden.

Voor België moet deze vertrouwensverbintenis worden ondertekend door alle partijen van het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 in verband met de oprichting van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (ISS).

De ontwerptekst wordt op de agenda van een volgend Overlegcomité geplaatst.

*Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europese Parlement en van de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese Statistiek, gewijzigd door Verordening (EU) 2015/759 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 april 2015

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden