Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Verscheidene inbeslagnames door de douane te Bierset van «spinners» afkomstig uit China en Hong Kong

Door Francis Adyns, Florence Angelici

50 ton of bijna 1 miljoen stuks speelgoed, gekend onder de naam « hands spinners » afkomstig uit China en Hong Kong zijn door de Belgische douane tegengehouden.

Na controle door de FOD Economie en handhaving van het verbod om ze op de markt te brengen, zullen ze door de douane, op kosten van de verkoper, teruggestuurd worden met de melding dat ze niet conform zijn.  
 

Het speelgoed moet voldoen aan de volgende vereisten:
• Het serie- of het modelnummer en een volledig contactadres evenals de naam van de firma of de fabrikant moeten op het product of ernaast voorkomen.
• Een volledig contactadres en de naam van de importfirma moet op het product of ernaast voorkomen.
• Alle bijgaande waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen moeten opgesteld zijn in de taal van het gebied waar het product op de markt komt.
• Het speelgoed moet een voorgeschreven CE-label dragen vóór het op de markt komt.  
• De fabrikant en de invoerder moeten aan de hand van inlichtingen en documentatie de conformiteit van het speelgoed kunnen bewijzen.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
+32 2 572 57 57
http://financien.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden