Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Diverse bepalingen inzake werk

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juli 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot diverse bepalingen op het vlak van werk. 

Het voorontwerp bevat verschillende maatregelen op volgende gebieden:

 • Wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités
 • Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers
 • Aanpassing van de wet Renault
 • Aanpassing economische werkloosheid
 • Het gebruik van de elektronische handtekening voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie
 • Vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die geleidelijk het werk herneemt
 • Wijziging van de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen
 • Wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
 • Bepalingen tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek
 • Wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 • Wijziging van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde
 • Wijziging van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007
 • Wijziging aan de bepalingen inzake loopbaanonderbreking
 • Wijziging overurenregeling horeca 
 • Wijziging algemene regeling van outplacement 
 • Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden