Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Het Fiscaal Memento van 2017 is verschenen

Door Francis Adyns, Florence Angelici

De FOD Financiën publiceert het Fiscaal Memento 2017. Deze publicatie geeft een regelmatig bijgewerkt overzicht van de Belgische fiscaliteit.

Bijna alle hoofdstukken zijn vernieuwd.

Inzake personenbelasting, vindt men in het Memento de verschillende stelsels van de gewestelijke woonfiscaliteit terug (geïntegreerde woonbonus in Vlaanderen, nieuwe stelsel van de woningcheque in Wallonië). En het Fiscaal Memento geeft eveneens de evolutie weer van andere fiscale uitgaven in de drie gewesten (afschaffing/wijziging van bepaalde fiscale incentives bijvoorbeeld in Brussel naar aanleiding van de Brusselse fiscale hervorming).

Het Fiscaal Memento belicht ook de btw, de registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen, accijnsrechten, enz.

Link : fiscaal memento

https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/analysen/fiscaa...

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
+32 2 572 57 57
http://financien.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden