Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verlaging van de vergoeding voor het reserveren van een gepersonaliseerde kentekenplaat

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 september 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoeding voor het reserveren van een gepersonaliseerde kentekenplaat wijzigt.

De vergoeding voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift dient te worden aangepast omwille van de aanzienlijke terugval die geconstateerd werd van het aantal reservaties van een gepersonaliseerd opschrift na de verhoging van de retributie tot 2000 euro.

Door het bedrag van deze vergoeding te verlagen naar 1000 euro, zal het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift toegankelijker worden voor de burger en wordt verwacht dat dezelfde aantallen zullen uitgereikt worden als vóór de verhoging.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden