Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Opheffing van een artikel van het Wetboek der successierechten dat in onbruik is geraakt

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 oktober 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de opheffing van artikel 104 van het Wetboek der successierechten, dat in onbruik is geraakt.  

Artikel 104 van het Wetboek der successierechten bepaalt dat de Koning de nodige maatregelen neemt opdat de gemeentebesturen aan de ontvangers der successierechten bericht zouden geven van de overlijdens. Hierbij moeten ze hen ook aanduiden, in zoverre deze besturen ervan kennis hebben, of de overleden personen al dan niet roerende of onroerende goederen bezaten. Het laatste deel van het artikel is al lang in onbruik. Aangezien de administratie vandaag via het rijksregister op de hoogte wordt gebracht van de overlijdens is deze bepaling in haar geheel obsoleet geworden en kan ze worden opgeheven.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité. Daarna wordt het voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden