Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 19825 resultaten.

Lagere drempel bijdragen voor startende zelfstandigen

Vanaf april 2018 genieten 'startende' zelfstandigen een lagere inkomensdrempel voor de berekening  van de socialezekerheidsbijdragen. De ministerraad keurt hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed.

Lees verder - 21/11/2017 12:18 - Persdienst van Denis Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Staatsbons - Uitgifte van 4 december 2017 - Coupon

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

De coupon van de Staatsbon op 10 jaar (4 december 2017-2027, Code BE3871275058) die op 4 december 2017 wordt uitgegeven, bedraagt 0.50 %.

De uitgifte van deze bon gebeurt tegen een uitgifteprijs van 100,00 % van de nominale waarde.

De inschrijvingsperiode loopt van 23 november 2017 tot en met 1 december 2017, met betaling op maandag 4 december 2017.

Lees verder - 21/11/2017 11:33 - Federaal Agentschap van de Schuld

De SDG’s in België: rapportering en toekomstige acties

In het kader van de nationale strategie duurzame ontwikkeling, organiseren de ministers bevoegd voor duurzame ontwikkeling op 22 november een evenement over  de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN in België.

Lees verder - 21/11/2017 09:52 - Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)

Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen te melden. Het FAGG steunt de tweede Europese campagne over het melden van bijwerkingen.

De Europese bewustmakingscampagne om het melden van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te promoten, loopt dit jaar van 20 tot 24 november.

Lees verder - 20/11/2017 16:01 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Extra zorg voor gedetineerden met een drugproblematiek

BRUSSEL, 20/11/2017- Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, trekt middelen uit voor begeleiding op maat van gedetineerden met een drugproblematiek. Vandaag, 20 november 2017, heeft ze dit initiatief voorgesteld op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

Lees verder - 20/11/2017 15:56 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu