Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 19991 resultaten.

Agenda van de ministerraad van 19 januari 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

Lees verder - 18/01/2018 16:05 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Advies nr. 74 van 13 november 2017 betreffende seksuele bijstand voor personen met een beperking

Advies n° 74 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek behandelt de problematiek van de seksuele bijstand voor personen met een beperking in antwoord op een reeks vragen om advies, gesteld door dhr. Ph. Courard, toenmalig staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap: (eigen samenvatting)

Lees verder - 17/01/2018 12:15 - Belgisch raadgevend comité voor Bio-ethiek

Kingdom of Belgium new € 5.0 billion 0.80% 10-year OLO 85 - benchmark: Samenvatting van de uitgifte

Dit persbericht is enkel beschikbaar in het Engels.

Zie pdf -bestand in bijlage.

Lees verder - 17/01/2018 10:12 - Federaal Agentschap van de Schuld

Vanaf februari organiseert de Universiteit Antwerpen een permanente vorming douane en accijnzen

Vanaf 26 februari 2018 organiseert de Universiteit Antwerpen een permanente opleiding douane en accijnzen.

Lees verder - 17/01/2018 09:47 - FOD Financiën

OLO 2028 - pricing

Persbericht van het federale Agentschap van de Schuld

Lees verder - 16/01/2018 17:19 - Federaal Agentschap van de Schuld