Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 19723 resultaten.

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) doet voorstellen tot verbetering van de gezondheidszorg in de gevangenis

Er zijn plannen om de bevoegdheid voor gezondheidszorg in gevangenissen over te hevelen van de minister van Justitie naar die van Volksgezondheid. Ter voorbereiding werd aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gevraagd om de huidige zorgorganisatie in de gevangenissen in kaart te brengen, en om hervormingsvoorstellen te formuleren. Vele gevangenen in ons land verkeren in een slechte gezondheid. Ze gebruiken vaak geneesmiddelen, vooral psychofarmaca. Gemiddeld raadplegen ze jaarlijks 18 maal een huisarts en 3 maal een psychiater, maar tussen de gevangenen en gevangenissen is er een grote variabiliteit. De zorgverleners in gevangenissen zijn vaak zeer toegewijd, maar de zorg kampt met vele problemen: te weinig financiële en menselijke middelen, gebrek aan coördinatie, zorgcontinuïteit, communicatie, opleiding en de bevoegdheden zijn versnipperd. Het KCE stelt een aantal scenario’s voor ter verbetering, zodat de zorg aan gevangenen gelijkwaardig wordt met deze buiten de gevangenis, zoals de internationale en Belgische wetgeving het vereisen.

Lees verder - 17/10/2017 23:23 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Interfederaal energiepact: start van de burgerbevraging

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energie-akkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Lees verder - 17/10/2017 15:09 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

PERSUITNODIGING - Lancering European Disability Card in België 19 oktober 2017

PERSUITNODIGING - Lancering European Disability Card in België 19 oktober 2017

Donderdag 19 oktober 2017 van 9.30 uur tot 10 uur, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België – Museumplein (1000 Brussel).
“Lancering European Disability Card in België: Personen met een handicap kunnen voortaan gemakkelijker korting of andere voordelen krijgen voor cultuur, sport en vrijetijd”

Lees verder - 17/10/2017 12:53 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

OLO-aanbesteding van 23/10/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 3 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 23 oktober 2017 :

Lees verder - 16/10/2017 17:14 - Federaal Agentschap van de Schuld

Federale dag van de diversiteit: ambtenaren tegen armoede op de werkvloer

Brussel, 16 oktober - De federale dag van de diversiteit focust dit jaar op armoede. Doel van deze dag is om federale ambtenaren ervan bewust te maken dat een minderheid van de werkenden -ondanks hun inkomen- uit de boot valt en zich in een precaire situatie bevindt. Met ongeveer 4 % werkende armen scoort België relatief laag in vergelijking met zijn Europese collega’s. Toch gaat het nog steeds om een 180.000 mensen die vandaag een job hebben, maar zich desondanks in een situatie van armoede bevinden.

Lees verder - 16/10/2017 09:31 -