Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

1-5 van 19933 resultaten.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een campagne die aanmoedigt om deel te nemen aan klinische proeven: “2031 heeft jou nodig!”

Een geneesmiddel is het resultaat van een lang en complex ontwikkelingsproces dat zowel in academische onderzoekscentra als in farmaceutische bedrijven kan plaatsvinden. Een essentieel onderdeel van het ontwikkelingsproces van een geneesmiddel zijn klinische proeven waar veiligheid en doeltreffendheid worden onderzocht.

Lees verder - 15/12/2017 11:22 - Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg)

Ministerraad van 14 december 2017

De ministerraad vergaderde op donderdag 14 december 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Lees verder - 14/12/2017 15:38 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie

Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Lees verder - 14/12/2017 15:38 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de controle door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle op de toepassing op bepaalde kritieke infrastructuren van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Lees verder - 14/12/2017 15:38 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Tweede deel van het programma 2017 van de leningen van Staat tot Staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van een nieuwe staatslening aan Kaapverdië. De lening kreeg een gunstig advies binnen het comité Finexpo.

Lees verder - 14/12/2017 15:38 - Persdienst van Pieter De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel