Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 27 resultaten.

Resultaten van de OLO-aanbesteding van 24/07/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 2,801 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

- OLO 0,20 % 22/10/2023 (OLO79)
ISIN code : BE0000339482
Opgenomen (EUR miljard): 0,995
Gew. gemid. rendement : 0,126 %
Bid-to-cover ratio : 1,520

- OLO 0,80 % 22/06/2027 (OLO81)
ISIN code : BE0000341504
Opgenomen (EUR miljard): 1,121
Gew. gemid. rendement : 0,750 %
Bid-to-cover ratio : 1,600

Lees verder - 24/07/2017 12:20 - Federaal Agentschap van de Schuld

Verbetering van de verkeersveiligheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de verbetering van de verkeersveiligheid. 

Lees verder - 20/07/2017 17:15 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Bepalingen voor een minimale dienstverlening tijdens treinstakingen - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de continuïteit van de dienstverlening van het personenvervoer per spoort garandeert in geval van staking.

Lees verder - 20/07/2017 17:15 - Persdienst van François Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Hervorming van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en van de Privacycommissie.

Lees verder - 20/07/2017 17:14 - Persdienst van Philippe De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

OLO-aanbesteding van 24/07/2017 : aan te besteden bedrag

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 24 juli 2017, zal schommelen tussen 2,2 en 2,8 miljard EUR

3 OLO lijnen zullen aanbesteed worden :

1. OLO 0,20% 22/10/2023 ISIN BE0000339482 (OLO 79)
2. OLO 0,80% 22/06/2027 ISIN BE0000341504 (OLO 81)
3. OLO 1,60% 22/06/2047 ISIN BE0000338476 (OLO 78)

 

Lees verder - 20/07/2017 15:59 - Federaal Agentschap van de Schuld

Nieuwe striping voor de voertuigen van de douane

De Douane heeft vandaag de nieuwe striping van haar voertuigen voorgesteld. Buiten het esthetische aspect, laat de nieuwe striping toe om de voertuigen van de douane duidelijk te herkennen, zowel langs de voorzijde als de achterzijde van het voertuig.

Lees verder - 18/07/2017 11:07 - FOD Financiën

OLO-aanbesteding van 24/07/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 3 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 24 juli 2017 :

Lees verder - 17/07/2017 17:12 - Federaal Agentschap van de Schuld
De FOD Economie stapt over naar een digitale versie van zijn jaarlijks overzicht

De FOD Economie stapt over naar een digitale versie van zijn jaarlijks overzicht

Voor de eerste keer wordt het jaarverslag van de FOD uitsluitend elektronisch gepubliceerd onder de titel “e-jaarverslag 2016”. Deze publicatie is enkel te raadplegen via de nieuwe app “FOD Economie Kiosk”.Elk jaar publiceert de FOD Economie rond deze periode zijn activiteitenverslag van het afgelopen jaar. Met de opkomst van sociale media en de digitalisering van onze maatschappij en economie wens de FOD Economie dat deze publicatie ook deze trend volgt. Daarom stapt de FOD Economie over naar een “e-jaarverslag”. Deze digitale versie moet de dynamiek, de gebruiksvriendelijkheid en de interactiviteit van het jaarverslag vergroten en kan eveneens gemakkelijk op tablets worden geraadpleegd.

 

Het e-jaarverslag 2016 omschrijft niet alle activiteiten van de FOD Economie. De bedoeling is om de belangrijkste verwezenlijkingen van de FOD in 2016 in het licht te stellen en hiermee aan de behoeften van ondernemingen, kmo’s, zelfstandigen en consumenten te beantwoorden.

Hierbij denken we bijvoorbeeld aan:

§  De aandacht die de FOD schonk aan de energiebevoorradingszekerheid en aan de veiligheid van de energie-infrastructuren;

§  De verspreiding in België van de nieuwe benzine 95 E10;

§  De steun aan innovatie met de vereenvoudiging van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden voor Europese octrooien en de 10e verjaardag van de innovatiepremie;

§  De verwezenlijking van een reeks economische studies en analyses: periodieke sectorale studies, Sectoraal Panorama, Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers of nog de deelname aan de Brexit High Level group;

§  De uitvoering van de wettelijke erkenning als ambachtsman/-vrouw;

§  De permanente aandacht die de FOD schonk aan de veiligheid van producten en diensten, die in het bijzonder kinderen betreffen;

§  De oprichting van een uniek contactpunt voor consumentengeschillen: https://meldpunt.belgie.be;

§  De oprichting van een open-dataportaal inzake statistieken.

 

Met dezelfde moderniseringswil hebben we de onlinetoepassing “FOD Economie Kiosk” ontwikkeld waar u reeds het e-jaarverslag 2016 kunt terugvinden en waar u voortaan ook de belangrijkste publicaties van ons departement, waaronder het Trefpunt Economie, kunt raadplegen. Deze toepassing kunt u gratis downloaden op de App Store en Google Play Store en laat u toe om onze activiteiten op de voet te volgen”, verklaart Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Download nu onze nieuwe app “FOD Economie Kiosk” en ontdek het 1e “e-jaarverslag” via App Store of Google Play Store (op tablet).

Lees verder - 17/07/2017 15:09 - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Publicatie van het 4de jaarverslag van het Observatorium voor Patiëntenmobiliteit

Uit dit verslag blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames van buitenlandse patiënten die zich in België laten verzorgen reeds een aantal jaren stabiel blijft.

 

Lees verder - 14/07/2017 14:58 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Overtredingen van de tweede graad inzake de inschrijving van een voertuig

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gedragingen inzake de inschrijving van een voertuig die het mogelijk maken zich aan vervolging te onttrekken, vastlegt.

Lees verder - 14/07/2017 13:58 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen