Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 13 resultaten.

april 2018

OLO-aanbesteding van 23/04/2018 : aan te besteden bedrag

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het bedrag dat zal aanbesteed worden bij de volgende OLO-aanbesteding op maandag 23 april 2018, zal schommelen tussen 2,9 en 3,4 miljard EUR

Lees verder - 20/04/2018 11:55 - Federaal Agentschap van de Schuld

Laureaten FRDO persprijs Duurzame Ontwikkeling 2018

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling reikt sinds 2010 een persprijs uit om kwaliteitsvolle berichtgeving over duurzame ontwikkeling te stimuleren. Dit jaar kreeg deze Prijs een andere invulling. In de nieuwe formule wordt niet langer bestaand journalistiek werk bekroond, maar wordt een vergoeding toegekend aan te realiseren projecten voor artikelen, boeken, televisiereportages of films. Vijf van de zes journalistieke projecten die de jury begin dit jaar selecteerde, zijn ondertussen gepubliceerd/uitgezonden of in fase van publicatie:

Lees verder - 19/04/2018 16:16 - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Geen ‘sleutel op de deur’ oplossing voor financiering hoogvariabele ziekenhuiszorg

Voor de hervorming van de Belgische ziekenhuisfinanciering voorziet minister van Volksgezondheid De Block een indeling van de ziekenhuisverblijven in drie clusters, op basis van zorgvariabiliteit. Voor elke cluster wordt een andere financiering voorzien. De minister vroeg het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan welke lessen kunnen worden getrokken uit de manier waarop andere landen hoogvariabele zorg financieren. Omdat de keuze van de financiering samenhangt met de beleidsprioriteiten en beslissingen van het land, is het niet mogelijk om een buitenlandse financieringsmethode zonder meer toe te passen in België. De Belgische financiering moet immers ook gekozen worden in functie van het eigen gezondheidsbeleid. Het KCE beveelt aan om te starten met een ‘proof of concept’, waarbij een financiering wordt uitgewerkt die rekening houdt met variabiliteit. Dit kan bv. gebeuren voor beroertezorg, omdat het beleid hiervoor reeds een organisatiemodel heeft gekozen.

Lees verder - 19/04/2018 13:21 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

OLO-aanbesteding van 23/04/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat de volgende 4 OLO-lijnen aanbesteed zullen worden op maandag 23 april 2018 :

Lees verder - 16/04/2018 17:13 - Federaal Agentschap van de Schuld

Toestand van de federale staatsschuld per eind maart 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand maart 2018 is de schuld van de federale Staat met 6,263 miljard euro toegenomen, tot 397,031 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 6,112 miljard euro, en evolueerde zo tot 384,306 miljard euro per eind maart 2018.

Het netto te financieren saldo van de maand maart 2018 bedroeg 6,111 miljard euro.

Lees verder - 16/04/2018 10:35 - Federaal Agentschap van de Schuld

Historisch klimaatakkoord voor de scheepvaartsector

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, is vandaag tot een historisch akkoord gekomen om de uitstoot van schepen significant te verminderen en uiteindelijk volledig uit te faseren. Door deze beslissing wordt een significante koerswijziging ingezet. De internationale scheepvaartsector krijgt hierdoor een duidelijk signaal welke richting ze uit moet.

Lees verder - 13/04/2018 17:14 - FOD Mobiliteit en Vervoer
Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?

Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?

Op deze woensdag 18 april  organiseert het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek een conferentie voor het ruime publiek over het thema “Precisiegeneeskunde: een nieuw verhaal?”

Lees verder - 13/04/2018 14:30 - Belgisch raadgevend comité voor Bio-ethiek

Bijna 1 op 2 leefloonbegunstigden heeft reeds een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie!

Brussel, 13 april 2018. Sinds de veralgemening van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) neemt het aantal projecten continu toe. Op basis van het aantal ingediende dossiers stelt de studiedienst van de POD MI een positieve trend vast: 45,2% [1] van alle leefloners hadden in oktober 2017 reeds een GPMI op zak. Omdat de persoonlijke situatie van elke hulpbehoevende anders is, werken steeds meer maatschappelijke assistenten dit plan uit in samenspraak en overleg met de cliënt.

Lees verder - 13/04/2018 07:57 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Wil je weten hoeveel mensen er dankzij jouw OCMW geholpen worden? Check dan zeker de barometer voor maatschappelijke integratie!

Brussel, 13 april 2018. Dankzij het open databeleid van de federale regering kan iedere burger, onderzoeker en politici het sociaal beleid van zijn of haar OCMW opvolgen en vergelijken met rondom liggende gemeenten. Wil weten hoeveel mensen met een leefloon moeten rondkomen in jouw gemeente? Zijn dit hoofdzakelijk alleenstaanden of eerder eenoudergezinnen met kinderen? Al dit en meer kan je vinden via de barometer voor maatschappelijke integratie.

Lees verder - 13/04/2018 07:56 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 10/04/2018

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,755 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312757298 - 09/08/2018
Opgenomen (EUR miljard): 0,690
Gew. gemid. rendement : -0,589 %
Bid-to-cover ratio : 1,98

ISIN Code : BE0312763353 - 07/03/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,065
Gew. gemid. rendement : -0,549 %
Bid-to-cover ratio : 2,74

Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 10/04/2018 11:53 - Federaal Agentschap van de Schuld