Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 27 resultaten.

maart 2017

Dringende geneeskundige hulpverlening: verhoogde herkenbaarheid van voertuigen en personeel voor meer veiligheid

BRUSSEL, 27/03/2017.- Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en haar acht collega’s van de deelstaten uniformiseren de uiterlijke kenmerken van het personeel en de diensten binnen de dringende geneeskundige hulpverlening en het niet-dringend liggend ziekenvervoer. De afspraken daarrond hebben ze vastgelegd in een protocolakkoord tijdens de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van vandaag, 27 maart 2017.

 

Lees verder - 27/03/2017 15:15 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Persuitnodiging: samenwerking Belgische en Luxemburgse douane

Persuitnodiging: samenwerking Belgische en Luxemburgse douane

Op 29 maart ondertekenen de Belgische en Luxemburgse douane een akkoord waardoor de Belgische douane een beroep zal kunnen doen op een hoogtechnologische vrachtwagenscanner van de Luxemburgse douane voor wegcontroles in België.

Lees verder - 27/03/2017 09:27 - FOD Financiën

Asbestfonds bestaat 10 jaar

Op 1 april 2017 bestaat het Asbestfonds (AFA) 10 jaar. In die periode kregen ruim 2.700 mensen een vergoeding van het AFA omdat ze het slachtoffer werden van asbestose of mesothelioom (hoofdzakelijk longvlieskanker). Ondertussen ligt een nieuw wetsontwerp klaar waardoor het Asbestfonds binnenkort ook preventieprojecten kan opstarten.

 

Lees verder - 24/03/2017 15:22 - Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Hoe de zorg voor zwaar gewonde slachtoffers verbeteren?

Vandaag is er een internationale tendens om de zorg voor zwaar gewonde patiënten te organiseren in ‘geïntegreerde systemen’. In deze systemen wordt de zorg voor de slachtoffers gecentraliseerd in een aantal ziekenhuizen die strategisch verspreid zijn over het gehele land. Deze ‘Major Trauma Centres’ voldoen aan zeer hoge eisen op gebied van uitrusting, medewerkers en beschikbaarheid (24u/24 en 7d/7).

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde een aantal buitenlandse voorbeelden en ging na hoe dergelijke manier van werken in ons land kan worden ingevoerd. Ons systeem blijkt reeds over vele troeven te beschikken, maar toch blijven er een aantal leemten, vooral dan op gebied van samenwerking tussen de verschillende actoren. De hervorming van het ziekenhuislandschap, die momenteel volop aan de gang is, biedt een unieke gelegenheid om ook de zorg voor ernstig gewonde slachtoffers in ons land te verbeteren.

Lees verder - 24/03/2017 07:56 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Wijzigingen aan de wet over transseksualiteit - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een aantal regelingen inzake transgenders wijzigt. Het gaat over de wijziging van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 23/03/2017 14:25 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Lancering van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017

Brussel, 20 maart 2017. De federale armoedeprijs die aan zijn negende editie toe is, benadrukt het belang en de inzet van verenigingen, bedrijven of openbare besturen die dagelijks op een originele en nuttige wijze bijdragen tot de strijd tegen armoede.

Lees verder - 20/03/2017 15:26 - POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Resultaten van de OLO-aanbesteding van 20/03/2017

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 3,199 miljard aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen:

- OLO 0,80 % 22/06/2027 (OLO81)
ISIN code : BE0000341504
Opgenomen (EUR miljard): 1,435
Gew. gemid. rendement : 0,933 %
Bid-to-cover ratio : 1,520

- OLO 1,90 % 22/06/2038 (OLO76)
ISIN code : BE0000336454
Opgenomen (EUR miljard): 1,008
Gew. gemid. rendement : 1,591 %
Bid-to-cover ratio : 1,620

Lees verder - 20/03/2017 12:20 - Federaal Agentschap van de Schuld

FOD Mobiliteit draagt applicatie uitzonderlijk vervoer over aan Gewesten

Wie met voertuigen die uitzonderlijk lang of breed zijn het verkeer in wil, heeft daarvoor een toestemming als ‘uitzonderlijk vervoer’ nodig. In het kader van de 6e staatshervorming is de bevoegdheid daarvoor overgeheveld van de federale overheid naar de Gewesten.

Lees verder - 20/03/2017 11:02 - FOD Mobiliteit en Vervoer

Resultaten campagne 'Take back the internet' + Cyber Security Challenge

Steeds meer Belgen willen zich wapenen tegen cybercriminaliteit.

Lees verder - 17/03/2017 13:10 - Centrum voor Cyber Security België

Een papieren rijbewijs vernieuwen is niet zomaar nodig

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil erop wijzen dat mensen die nog een papieren rijbewijs hebben, dit niet zomaar moeten laten vernieuwen. De papieren rijbewijzen zijn nog altijd geldig in België en in het buitenland, en dit tot 2033. Pas in 2033 zal het Europese bankkaartmodel verplicht zijn. Het is dus absoluut niet nodig om nu al bij de lokale overheid een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Lees verder - 16/03/2017 11:16 - FOD Mobiliteit en Vervoer