Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 14 resultaten.

februari 2018

€ KONINKRIJK BELGÏE - EERSTE GROENE OLO 15Y

De Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, deelt mee :
De Belgische Staat (rating Aa3/AA/AA-; allen stabiele outlook) zal volgende week, indien de marktomstandigheden het toelaten, een eerste gesyndiceerde benchmark Groene OLO met vervaldag 22 april 2033 (OLO 86) uitgeven. Barclays, BNP Paribas Fortis, Credit Agricole CIB, ING en J.P. Morgan werden aangeduid als joint bookrunners. Het Groene OLO raamwerk werd aan de investeerdersgemeenschap gepresenteerd tijdens een pan-Europese roadshow die de voorbije twee weken heeft plaatsgevonden.
De andere primary en recognized dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie. Totaal commissie 20ct. Reg S Category 1, CAC, FCA / ICMA Stabilisation. MIFID II doelmarkten: in aanmerking komende tegenpartijen, professionals en retail (alle distributiekanalen).

Lees verder - 23/02/2018 14:13 - Federaal Agentschap van de Schuld

In-vitrofertilisatie: een moeilijk parcours met risico’s op discriminatie

Brussel, 22.02.2018- Gisteren publiceerde De Standaard een artikel over de moeilijkheden die vele vrouwen ondervinden bij het combineren van een ivf-behandeling met hun werk. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt vast dat veel van deze problemen juridisch onder de noemer ‘discriminatie’ vallen. Het Instituut ondersteunde de rechtszaak van een vrouw die ontslagen werd omwille van haar afwezigheden als gevolg van haar ivf-behandelingen. In april 2017 erkende de arbeidsrechtbank van Antwerpen dat discriminatie van een vrouw op grond van een vruchtbaarheidsbehandeling neerkomt op een discriminatie op grond van geslacht, aangezien alleen vrouwen dergelijke behandelingen met het oog op een zwangerschap ondergaan en er dus op het werk de mogelijke negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.

Lees verder - 22/02/2018 20:28 - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
België tekent socialezekerheidsverdrag met Kosovo

België tekent socialezekerheidsverdrag met Kosovo

Minister van sociale zaken Maggie De Block heeft samen met haar Kosovaarse collega Minister  Skender Reçica het Belgisch – Kosovaars verdrag betreffende sociale zekerheid ondertekend.
Deze overeenkomst was nodig omwille van de politieke situatie in het oude Joegoslavië. Toen in 1992 de verschillende deelrepublieken zichzelf onafhankelijk verklaarden, werd overeengekomen dat de overeenkomsten die de F.V.R. Joegoslavië met België had gesloten van kracht bleven in afwachting van vervangende overeenkomsten met de nieuwe republieken. In dit kader moet ook deze sociale zekerheidsovereenkomst worden bekeken.

 

Lees verder - 20/02/2018 11:41 - Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid

Staatsbons - Uitgifte van 4 maart 2018 - Coupon

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

De coupon van de Staatsbon die op 4 maart 2018 eerstkomende zal worden uitgegeven, is
vastgesteld als volgt:
Staatsbon op 10 jaar (4 maart 2018-2028, Code BE3871276064) : 0.90 %
Voor deze Staatsbon is de uitgifteprijs vastgesteld tegen 100,00 % van de nominale waarde.
De inschrijvingsperiode loopt van 22 februari 2018 tot en met 2 maart 2018, met betaling op
maandag 5 maart 2018.

Lees verder - 20/02/2018 11:33 - Federaal Agentschap van de Schuld
Het Centrum voor Cybersecurity België bouwt verder aan een cyberveilig België

Het Centrum voor Cybersecurity België bouwt verder aan een cyberveilig België

Lees verder - 19/02/2018 14:11 - Centrum voor Cyber Security België

De analyse van ons volledig DNA staat aan de poorten van onze gezondheidszorg. Hoe ermee om te gaan?

Bij een ‘klassieke’ genetische analyse worden enkel bepaalde genen onderzocht. Door de technologische vooruitgang en de dalende prijzen wordt het binnenkort echter mogelijk om het volledige DNA (= genoom) van een persoon in één keer te ontcijferen. Maar wat met de zeer gevoelige informatie die daarbij aan het licht komt ... en waarnaar eigenlijk niet expliciet was gevraagd, of die nog niet correct kan worden geïnterpreteerd? Deze (r)evolutie roept veel ethische, financiële en organisatorische vragen op. Welke plaats krijgt deze technologie in de Belgische gezondheidszorg? Wie kan de analyses aanvragen, uitvoeren, hun resultaten interpreteren en aan de patiënt communiceren? Hoe zullen deze onderzoeken worden gefinancierd? En wat met het beheer en de beveiliging van de talrijke data? Aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werd gevraagd om deze kwesties te bekijken.

Lees verder - 19/02/2018 08:09 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Uitnodiging persconferentie “Het Centrum voor Cybersecurity België bouwt verder aan een cyberveilig België ”

Uitnodiging persconferentie

 

 

“Het Centrum voor Cybersecurity België bouwt verder aan een cyberveilig België ”

 

Lees verder - 16/02/2018 10:25 - Centrum voor Cyber Security België

FOD Mobiliteit vereenvoudigt inschrijvingsprocedure voertuig bij verhuis

Vanaf 19 februari veranderen sommige regels voor het inschrijven van voertuigen. Deze wijzigingen betekenen in de eerste plaats een vereenvoudiging voor de burger.

Lees verder - 15/02/2018 13:57 - FOD Mobiliteit en Vervoer

De FOD Financiën zoekt 450 bachelors!

De FOD Financiën werft 450 bachelors aan in Brussel, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Brugge, Gent, Mechelen en Vilvoorde. Met in totaal 205 vestigingen verspreid over heel België is een job in eigen regio perfect mogelijk. Personeelsleden krijgen de kans om hun talenten en competenties in te zetten in een dynamische en moderne omgeving. Flexibiliteit, mobiliteit, jobinhoud en promotiekansen, doorgroeien zonder van werkgever te moeten veranderen, staan bij de FOD Financiën centraal.

Lees verder - 14/02/2018 15:05 - FOD Financiën

Een innovatief evaluatieprotocol voor de 34 RIZIV-conventies

RIZIV-conventies worden vooral gebruikt voor de financiering van multidisciplinaire zorg, zoals revalidatiezorg. Op verzoek van het RIZIV ontwikkelde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een methode om hun kwaliteit en efficiëntie te beoordelen (en eventueel te verbeteren). In plaats van een top-down-protocol is het een participatief proces geworden, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken, om de uitwisseling van informatie aan te moedigen en een constructief klimaat tot stand te brengen.

Lees verder - 13/02/2018 05:59 - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg