Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 27 resultaten.
Geprogrammeerde veroudering, een uitdaging voor de circulaire economie

Geprogrammeerde veroudering, een uitdaging voor de circulaire economie

Beste journalist,

De federale Minister van Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling, Marie Christine Marghem, nodigt u uit op de persconferentie  Geprogrammeerde veroudering, een uitdaging voor de circulaire economie, op maandag 29 mei om 10.15 u.  bij "Spullenhulp" in Anderlecht.

Lees verder - 24/05/2017 15:36 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Ontwerptekst voor een Europese vertrouwensverbintenis voor de statistiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters de ontwerptekst 'verbintenis aangaande vertrouwen in de statistiek voor België' goed tot uitvoering van de Europese verordening over Europese statistiek.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Justitie Koen Geens om een overheidsopdracht op te starten voor het ter beschikking stellen van de juridische documentatie van drie uitgevers voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Onderwerping aan de sociale zekerheid van de managers van de instellingen van openbaar nut

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de onderwerping aan de sociale zekerheid van de managers van de instellingen van openbaar nut. 

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bedragen van de evenwichtsdotatie wijzigt in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Overheidsopdracht met betrekking tot de verwerking van plasma aangeleverd door de bloedinstellingen in België

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om een procedure op te starten met betrekking tot de verwerking van plasma dat aangeleverd wordt door de bloedinstellingen in België.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, van minister van Justitie Koen Geens en van minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed met het oog op de oprichting van de directie Beveiliging bij de federale politie. 

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting invoert.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Welvaartsaanpassingen 2017-2018 in het pensioenstelsel van de zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de welvaartsaanpassingen 2017-2018 uitvoeren in het pensioenstelsel van de zelfstandigen, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord van de sociale partners.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van Daniel Bacquelaine, minister van Pensioenen

Plaatsing en algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed over de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

Lees verder - 18/05/2017 14:17 - Persdienst van eerste minister Charles Michel