Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-10 van 24 resultaten.

september 2017

Persuitnodiging

Op dinsdag 26 september zal de Minister van Leefmilieu, Marie Christine Marghem, de Franse Staatssecretaris bij de Minister van Ecologische Transitie, Brune Poirson, ontmoeten in Boulogne-sur-Mer.

Lees verder - 22/09/2017 16:37 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Vandaag ondertekende de Minister van Energie, Marie Christine Marghem, de Europese e-energy verklaring  in Tallinn

Vandaag ondertekende de Minister van Energie, Marie Christine Marghem, de Europese e-energy verklaring in Tallinn

In aanloop naar de Tallinn Digital Summit* ondertekende de minister van Energie, Marie Christine Marghem, samen met EU ministers van energie en energiesectoren, vandaag de Europese e-energy verklaring. Het is een oproep om open te staan voor de digitalisering in de energiesector en hiervoor de openbare en particuliere sectoren samen te brengen. De vraag naar acties ter ondersteuning van de digitalisering zijn een aanzet tot de ontwikkeling van een Digitale Energiestrategie in Europa.

Lees verder - 19/09/2017 14:37 - Persdienst van Marie Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Samenwerkingsakkoord betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke lijst van erkende organismen voor de controle van de digitale kiessystemen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke lijst van erkende organismen voor de controle van de digitale kiessystemen, alsook betreffende het opzetten van toekomstige samenwerkingsverbanden.

Lees verder - 15/09/2017 14:57 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Deelname van een Belgische officier aan de operaties in het kader van de strijd tegen drugs in de Caraïben

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de operationele inzet van een Belgische officier voor de operaties in het kader van de strijd tegen drugs in de Caraïben.

Lees verder - 15/09/2017 14:57 - Persdienst van Steven Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2017.

Lees verder - 15/09/2017 14:57 - Persdienst van Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen

Gewestelijke bevoegdheid voor de goedkeuring van het outplacementaanbod van de werkgever

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen en van het besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Lees verder - 15/09/2017 14:57 - Persdienst van Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Sluiting van een akkoord inzake ondernemingslicenties wat dataminingproducten betreft

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de lancering van een mededingingsprocedure met onderhandeling voor het sluiten van een akkoord inzake ondernemingslicenties voor het gebruik van dataminingproducten, en dit voor 7 jaar.

Lees verder - 15/09/2017 14:57 - Persdienst van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude

Erkenning van de aanslagen in Stockholm, Barcelona en Brussel (25/8) als daden van terrorisme om de slachtoffers financieel bij te staan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om de aanslagen in Stockholm, Barcelona en Brussel te erkennen als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.

Lees verder - 15/09/2017 14:57 - Persdienst van Koen Geens, minister van Justitie

Verhuis van het arrondissementscommissariaat in Voeren

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de huur van het appartement op het gelijkvloers van een nieuw gebouw in Voeren, Konijnsberg 9, voor de verhuis van het arrondissementscommissariaat van de FOD Binnenlandse Zaken.

Lees verder - 15/09/2017 14:57 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een digitaal systeem voor de telling van de papieren stembiljetten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat, het Waals Gewest en de Vlaamse overheid betreffende de ontwikkeling van een systeem voor de digitale telling van de papieren stembiljetten.

Lees verder - 15/09/2017 14:57 - Persdienst van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen