Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Persberichten

1-6 van 6 resultaten.

Reorganisatie van de FOD Financiën

Op voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere keurt de ministerraad vijf ontwerpen van Koninklijk besluit goed over de reorganisatie van de FOD Financiën.

Lees verder - 29/05/2012 12:18 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere

Organisatie van weddenschappen door de Nationale Loterij

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Justitie Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden voor de Nationale Loterij om weddenschappen te organiseren vastlegt. De Nationale Loterij kan zo een licentie van klasse F1 verwerven om weddenschappen te organiseren als ze aan de wet op de kansspelen voldoet.

Lees verder - 25/05/2012 11:37 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere

Certificatie en registratie van geregistreerde kassasystemen in de horeca

Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit van minister van Financiën Steven Vanackere legt bijkomende voorwaarden op waaraan geregistreerde kassasystemen in de horeca moeten voldoen*. 

Lees verder - 11/05/2012 10:47 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere

Geleidelijke invoering van quota voor vrouwelijke topambtenaren - tweede lezing

De ministerraad voert geleidelijk quota voor vrouwelijke topambtenaren in zodat in 2013 een derde van de topambtenaren vrouwen zijn.

Lees verder - 10/05/2012 17:53 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere

Omzetting van de richtlijn elektronisch geld

Twee voorontwerpen van wet, voorgelegd door minister van Financiën Steven Vanackere, zetten de richtlijn over de toegang tot elektronisch geld en de uitoefening van het prudentieel toezicht op de instellingen die het uitgeven, in Belgisch recht om*. 

Lees verder - 10/05/2012 17:49 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere

Vierdagenweek en halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de vierdagenweek en de halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector.  Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Lees verder - 10/05/2012 17:34 - Persdienst van vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere