Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Invoering welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 12 janvier 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen invoert.

Het ontwerp creëert een jaarlijkse welvaartspremie voor gepensioneerde zelfstandigen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • op 30 april van het betreffende jaar de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt
  • een zelfstandige loopbaan van minstens 20 jaar aantonen
  • in het pensioenstelsel van de zelfstandigen de effectieve uitbetaling genieten van een rustpensioen, een overlevingspensioen of een pensioen als uit de echtgescheiden echtgenoot
  • geen voordeligere pensioenbijslag genieten

Het bedrag van de premie bedraagt voor de begunstigden van een gezinspensioen 59,40 euro; voor de andere gepensioneerden gaat het om 47,50 euro. Deze maatregel beoogt de pensioenen aan de evolutie van de welvaart aan te passen. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Koen PeumansKoen Peumans
Porte-parole du ministre Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
Télécharger vCard
Christine RomeynsChristine Romeyns
Porte-parole du ministre Denis Ducarme
0473 98 55 83
Télécharger vCard