Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Thomas Ferri, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 20 avril 2018

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het marien ruimtelijk plan 2020-2026 vaststelt.

Het marien ruimtelijk plan is een plan dat de ruimtelijke en temporele structuur van de menselijke activiteiten organiseert, op basis van een langetermijnvisie en aan de hand van economische, sociale en ecologische doelstellingen. Dit plan is gericht op de coördinatie van beslissingen die een ruimtelijke impact hebben op de zeegebieden en verzekert dat elke belanghebbende bij het proces betrokken wordt.

Het marien ruimtelijk plan implementeert de richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning.

De staatssecretaris voor Noordzee zal het ontwerp voorleggen aan de Gewesten, de buurlanden en het publiek en tijdens de consultatiefase een socio-economische impactanalyse uitvoeren waarin de impact van het ontwerp op prijzen en tewerkstelling in de diverse sectoren wordt onderzocht. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Plus d'informations

Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Porte-parole du secrétaire d'Etat Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
Télécharger vCard