Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en FR NL

Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 11 janvier 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenningsvoorwaarden invoert van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen.  

Het ontwerp zorgt voor de uitvoering van de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, zoals gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 22 november 2018. Het ontwerp legt de toekenningsregels vast van de uitkering wegens pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen (duur van het verlof, formaliteiten om het te bekomen, bedrag van de uitkering).

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Porte-parole de la ministre Maggie De Block
+32 475 77 84 03
Télécharger vCard
Jelle BooneJelle Boone
Porte-parole de la ministre Maggie De Block
0499 14 26 99
Télécharger vCard
Christine RomeynsChristine Romeyns
Porte-parole du ministre Denis Ducarme
0473 98 55 83
Télécharger vCard
Lisa SaoulLisa Saoul
Collaboratrice communication du ministre Denis Ducarme
02 541 63 67
Télécharger vCard