Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Advies van de federale regering over de aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 10 mai 2019

De ministerraad stemt er op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot mee in om het advies van de federale regering over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, dat de scheepvaartregelgeving aanpast aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen, aan de Vlaamse Minister voor Mobiliteit te bezorgen.

De regeringen moeten onderling overleg plegen over het vaststellen van de regels van politie over het verkeer op waterwegen. Bijgevolg heeft de Vlaamse regering aan de federale regering gevraagd om advies te verlenen over een ontwerp van besluit dat de scheepvaartregeling aanpast aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen.

Hoewel de federale regering de ontwikkeling naar het geautomatiseerd varen volledig ondersteunt, zijn er nog enkele grote bedenkingen bij het ontwerp van decreet op verschillende punten. De federale regering kan dus geen gunstig advies verlenen over dit ontwerp.

 

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Jasper PillenJasper Pillen
Porte-parole du ministre François Bellot
+32 472 78 89 17
Télécharger vCard
Melisa BlotMelisa Blot
Porte-parole du ministre François Bellot
+32 471 44 92 49
Télécharger vCard