Autres informations et services officiels : www.belgium.be

Voir ce communiqué en NL FR

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen

Vous regardez ce communiqué de presse dans une autre langue.

Par Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Appartient au Conseil des ministres du 10 mai 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen.

Het ontwerp zorgt voor:

  • de centralisatie van bepaalde materies in strafzaken in een bepaalde afdelingen of twee afdelingen
  • de centralisatie van burgerlijke zaken met betrekking tot dossiers van overheidsopdrachten in de afdeling Charleroi

Het omvat ook een bepaling over de bevoegdheid van de raadkamers.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de ondernemingsrechtbank en de politierechtbank in afdelingen

Termes:

Source

Logo of 'SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe' SPF Chancellerie du Premier Ministre - Direction générale Communication externe
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Belgique
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
www.presscenter.org

Plus d'informations

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Porte-parole du ministre Koen Geens
+32 475 50 55 50
Télécharger vCard