Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regional media

10e Federale Prijs Armoedebestrijding zet 3 duurzame projecten in de kijker

Brussel, 8 juni 2018. Slaatje Praatje, Racynes en L’ilot werden vandaag door het publiek gekozen als laureaten van de tiende editie van de Federale Prijs Armoedebestrijding. Aan elk van hen werd in aanwezigheid van Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Mathilde, een cheque ter waarde van 15.000 euro overhandigd.

Lees verder - 08/06/2018 14:25

Persuitnodiging – 10e uitreiking van de Federale Prijs Armoedebestrijding - vrijdag 8 juni 2018

De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir en de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) zullen op vrijdag 8 juni e.k., in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid de Koningin, de federale prijs armoedebestrijding 2018 uitreiken.

Lees verder - 05/06/2018 11:47

Eerste laureaten FRDO persprijs Duurzame Ontwikkeling 2018: de transitie in Vlaanderen door een Franstalige bril

Volgende woensdag 7 maart (23u) is er op La Deux van de RTBF  een speciale uitzending van Alors, on change!  Ter gelegenheid van zijn 50e editie steekt het team de taalgrens over en gaat op bezoek in Gent, volgens vele waarnemers een stad waar de transitie het duidelijkst vorm krijgt, en interviewt ook elders in Vlaanderen mensen die op een duurzame manier bezig zijn. 

Lees verder - 05/03/2018 12:49

Brussel - Correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel gehuisvest in functionele kantoren in het Justitiepaleis

Op 1 december 2017 werden de nieuwe kantoren van de correctionele griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg officieel geopend in aanwezigheid van Koen Geens, minister van Justitie. Na de zesde staatshervorming werd de rechtbank van eerste aanleg Brussel gesplitst in een Nederlandstalige en Franstalige afdeling.

 

Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en de Regie der Gebouwen: “Voortaan beschikt de Nederlandstalige correctionele griffie over functionele en aangename kantoren in het Justitiepaleis. Maar daar blijft het niet bij. Momenteel wordt de offerte van zes studiebureaus voor de studie van de renovatie van de gevels van het Justitiepaleis onderzocht. De beveiligingswerken aan de hoofdingang aan het Poelaertplein zullen begin 2018 klaar zijn en volgend jaar willen wij ook starten met de inrichtingswerken van 4 hoog beveiligde zittingszalen.”

 

Koen Geens, minister van Justitie: “Met deze nieuwe kantoren zorgen we voor een werkomgeving die aangepast is aan de noden van het gerechtspersoneel en kunnen bijvoorbeeld de advocaten opnieuw in correcte omstandigheden de dossierstukken inkijken. We optimaliseren bovendien de veiligheid in de gerechtsgebouwen met de definitieve plaatsing van een scanstraat.”

Lees verder - 01/12/2017 17:13

Opening van een Fin Shop in Gembloux

De nieuwe Fin Shop in Gembloux (chaussée de Wavre 46) werd officieel geopend op donderdag 15 juni 2017 door Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen.

 

« Na het succes van de Fin Shop van Haren in Brussel, was de logische volgende stap ook een Fin Shop te openen in Wallonië. De site van de voormalige militaire kazerne in Gembloux voldeed aan de behoeften van de FOD Financiën. Een verkoopzaal, een magazijn en talrijke opslagplaatsen werden ingericht. De buitenomgeving moet nog aangelegd worden en zal volledig passen in het federaal biodiversiteitsbeleid.» verklaart Jan Jambon.

Lees verder - 15/06/2017 15:08

De eerste steen wordt gelegd van een nieuw gerechtsgebouwcomplex in Eupen

 Op maandag 12 juni 2017 werd de symbolische eerste steen gelegd voor het nieuwe gerechtsgebouwcomplex van Eupen.

De ceremonie vond plaats in het bijzijn van Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken belast met de Regie der Gebouwen, en van Koen Geens, minister van Justitie. Samen hebben ze de krant van die dag ondertekend en ze vervolgens in de fundering van de werf ingemetseld.

“Het gerechtsgebouw krijgt een plek in het centrum van Eupen, op de Rathausplatz, juist naast het stadhuis. Het project strekt zich uit over een heel bouwblok waarbij enerzijds een nieuwbouw wordt opgetrokken en anderzijds de daaraan grenzende gerechtsgebouwen gerenoveerd zullen worden.” aldus Jan Jambon.

Lees verder - 13/06/2017 10:21

9e Federale Prijs Armoedebestrijding 2017 beloont 3 projecten met elk € 12.500

Brussel, 16 juni 2017. Drie organisaties : Le petit vélo jaune asbl, Le Centre Théâtral Luxembourgeois, Théâtre des Travaux et des Jours asbl en RIMO Limburg ontvingen vandaag de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017.  Deze 3 laureaten zetten zich dagdagelijks in om de armoede bij alleenstaande ouders te bestrijden en om mensen te activeren die in een armoedesituatie verkeren.

Lees verder - 08/06/2017 15:17

Gerenoveerde monumentale fontein op de Kunstberg in Brussel terug in werking gesteld

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, heeft de grote fontein op de Kunstberg volledig gerenoveerd. Vandaag heeft Jan Jambon, vicepremier en minister van Binnenlandse zaken, Veiligheid en bevoegd voor de Regie der Gebouwen, de fontein opnieuw officieel in werking gesteld. De renovatie heeft zo’n 473.500 euro (incl. BTW) gekost.

Lees verder - 09/05/2017 16:27

“MIRIAM” geeft alleenstaande moeders met een leefloon meer greep op hun leven om uit de armoede te geraken

Brussel, 7 maart 2017. Naar aanleiding van de internationale vrouwendag stelde de Vrouwenraad samen met de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Zuhal Demir en de POD Maatschappelijke Integratie het MIRIAM-project voor. Dit initiatief biedt alleenstaande moeders een intensieve begeleiding aan om zo meer greep op hun leven en de toekomst te krijgen en uit de armoede te geraken.

Lees verder - 06/03/2017 15:42

2015 was recordjaar voor Belgische wijnbouw

Op tien jaar tijd een vervijfvoudiging van de wijnproductie in ons land


Brussel, 14 oktober 2016 – Na het sterke oogstjaar 2014, steeg de Belgische wijnproductie vorig jaar verder met 46 %. In totaal werd er meer dan 1 miljoen liter wijn geproduceerd in 2015, vooral de schuimwijnen deden het uitstekend. Dat blijkt uit een studie van de FOD Economie in samenwerking met professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.

Eén miljoen liter is een absoluut record voor de Belgische wijnbouw. Deze sterke prestatie hebben we vooral te danken aan de optimale weersomstandigheden, de permanente toename van de totale oppervlakte aan wijndruiven en het ouder worden van de wijngaarden waardoor ze op volledige productie komen. De jongste tien jaar is de Belgische wijnproductie overigens vervijfvoudigd, de totale oppervlakte verdrievoudigde. Het is duidelijk: Belgische wijnen zitten in de lift”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Lees verder - 13/10/2016 15:46