Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Regie der Gebouwen: hergroepering van de vredegerechten van Boussu en Colfontaine

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de huur van een deel van een gebouw in Boussu in het kader van de hergroepering van de vredegerechten van Boussu en Colfontaine.

Lees verder - 19/07/2019 16:37

De Regie der Gebouwen verkleint de ecologische voetafdruk van de koninklijke gebouwen

De Regie der Gebouwen doet er alles aan om de energetische voetafdruk te verbeteren en het energieverbruik van de overheidsgebouwen te verminderen. De gebouwen die ter beschikkingstaan van het staatshoofd vormen daar geen uitzondering op, want er zijn momenteel twee belangrijke projecten aan de gang die de volledige steun van de koning krijgen.

 

Lees verder - 19/07/2019 15:44

Regie der Gebouwen: drie dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met drie dossiers.

Lees verder - 12/07/2019 16:09

Regie der Gebouwen: addendum aan de overeenkomst met de N.V. Berlaymont 2000

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens het addendum aan de overeenkomst tussen de N.V. Berlaymont 2000 en de Regie der Gebouwen goed.

Lees verder - 28/06/2019 14:20

Regie der Gebouwen: regeling van de erfpacht van sites aan twee hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de erfpacht van twee sites van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming aan de hulpverleningszones Vlaams-Brabant West en Luxemburg regelen.

Lees verder - 28/06/2019 14:20

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen voor de huisvesting van een aantal juridische diensten.

Lees verder - 28/06/2019 14:20

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met een dossier voor de herhuisvesting van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI).

Lees verder - 17/05/2019 15:23

In mei 2019 wordt gestart met de afwerking van het Rijksarchief in Antwerpen

In mei 2019 start de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, met de laatste fase van de renovatiewerken aan het Rijksarchief in Antwerpen. Als alles volgens plan verloopt, kan eind 2020 het compleet vernieuwde archiefgebouw opnieuw in gebruik genomen worden.

Lees verder - 09/05/2019 11:00