Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Finance

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 12/02/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,988 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

 

ISIN Code : BE0312764369 - 09/05/2019
Opgenomen (EUR miljard): 0,880
Gew. gemid. rendement : -0,508 %
Bid-to-cover ratio : 2,00

 

ISIN Code : BE0312768402 - 16/01/2020
Opgenomen (EUR miljard): 1,108
Gew. gemid. rendement : -0,507 %
Bid-to-cover ratio : 2,19

Lees verder - 12/02/2019 12:39

Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wijzigt.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Sensibiliseringscampagne tegen namaak

De douane en Nanac (Stichting Neen aan namaak en piraterij) reden vanaf begin november 2018 met de Federal Truck naar 12 scholen, verspreid over het ganse land, om er ongeveer 1.500 leerlingen tussen 14 en 18 jaar te wijzen op de gevaren van namaak. Vandaag was het Koninklijk Atheneum in Aalst aan de beurt en was minister van Financiën, Alexander De Croo aanwezig.

Lees verder - 06/02/2019 19:55

Toestand van de federale staatsschuld per eind januari 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand januari 2019 is de schuld van de federale Staat met 5,575 miljard euro toegenomen, tot 394,659 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 445,925 miljoen euro, en evolueerde zo tot 378,318 miljard euro per eind januari 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand januari 2019 bedroeg 439,080 miljoen euro.

Lees verder - 06/02/2019 14:30

Brexit-campagne douane schudt al kwart bedrijven wakker

Van de twintigduizend bedrijven die de voorbije twee weken een brief met een douanenummer ontvingen, reageerde intussen een kwart. Minister van Financiën Alexander De Croo en de douane roepen intussen alle bedrijven op om zich zo snel mogelijk in orde te stellen: “Wie geen douanenummer heeft, zal geen handel met het VK kunnen drijven.

Lees verder - 05/02/2019 18:26

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 05/02/2019

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt u hierbij mee dat het vandaag voor een totaal bedrag van EUR 1,060 miljard in Schatkistcertificaten aanbesteed heeft, als volgt verdeeld over de lijnen :

ISIN Code : BE0312764369 - 09/05/2019
Opgenomen (EUR miljard): 1,060
Gew. gemid. rendement : -0,538 %
Bid-to-cover ratio : 2,22


Voor meer informatie, zie de Reuters pagina BELG/TC of de Bloomberg pagina BELG - TC Auctions - Results.

Lees verder - 05/02/2019 11:42

Diverse bepalingen over belasting over de toegevoegde waarde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen omvat over de belasting over de toegevoegde waarde.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Bewakingsopdracht voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten in een gebouwencomplex van de FOD Financiën in Brussel.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Nieuwe procedure voor de beslechting van belastinggeschillen in de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een voorontwerp van wet goed dat zorgt voor de omzetting van een Europese richtlijn over mechanismen die belastinggeschillen in de Europese Unie beslechten.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Kingdom of Belgium new € 5.0 billion 1.70% 30-year OLO 88 - benchmark: Samenvatting van de uitgifte

Dit persbericht is enkel beschikbaar in het Engels.

Zie pdf-bestand in bijlage.

Lees verder - 30/01/2019 10:55