Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign Affairs

Principiële steun van België voor het "Instrument in Support of Trade Exchanges" (INSTEX)

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zijn principieel akkoord voor de toetreding van België tot 'Instrument in Support of Trade Exchanges' (INSTEX).

Lees verder - 28/06/2019 14:19

Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2019

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders gaat de ministerraad akkoord met de indicatieve planning voor het jaar 2019 van de Belgische bijdrage aan civiele crisisbeheersmissies geleid door internationale organisaties (EU, VN, OVSE, NAVO).

Lees verder - 07/06/2019 15:41

Bescherming van geclassificeerde informatie en de Publiek Gereguleerde Dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed over de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Lees verder - 03/05/2019 17:00

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken voor de productie van paspoorten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de productie van paspoorten.

Lees verder - 26/04/2019 14:29

22 maart 2019 - Huldebetuiging aan de slachtoffers van terroristische aanslagen

Naar aanleiding van de derde verjaardag van de aanslagen van 22 maart 2016, in samenwerking met de slachtofferverenigingen Life4Brussels en V-Europe, bieden de federale regering, Brussels Airport en de MIVB aan de slachtoffers en hun naasten de mogelijkheid om op de plaatsen van de aanslagen deel te nemen aan bezinningsmomenten en stellen zij hiervoor ontvangst- en ontmoetingsruimten ter beschikking.

Lees verder - 12/03/2019 14:26

Instemming met het verdrag over de vastlegging van minimumlonen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag nr. 131 over de vastlegging van minimumlonen, in het bijzonder wat de ontwikkelingslanden betreft.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de aanvullende overeenkomst tussen België en het Europees Ruimteagentschap bij het verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Instemming met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Instemming met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap over het centrum in Redu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap (ESA) over het centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu.

Lees verder - 08/02/2019 17:19

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Lees verder - 08/02/2019 17:19