Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene inspectie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed over het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene inspectie.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Wijziging van de FANC-wet (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat een wijziging doorvoert van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, ook wel de 'FANC-wet' genoemd.

Lees verder - 22/06/2018 14:30

Voortgangsrapport en tussentijdse status van het Only Once-programma

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Digitale Agenda Alexander De Croo, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken akte van het voortgangsrapport van het Only Once-programma.

Lees verder - 15/06/2018 15:19

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 01/06/2018 16:54

Diverse bepalingen binnenlandse zaken – Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in tweede lezing een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken goed.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Benoeming van leden van de raad van bestuur van de nv ASTRID

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Financiën Johan Van Overtveldt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de leden van de raad van bestuur van de nv ASTRID benoemen.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Overheidsopdracht voor de modernisering van de Belpic-applicatie en -infrastructuur

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de modernisering van de infrastructuur van de Belpic-applicatie bij het Rijksregister.

Lees verder - 18/05/2018 14:38

Diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen.

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme.

Lees verder - 27/04/2018 14:51