Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister.

Lees verder - 27/04/2018 14:51

Facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bepaalt.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Invoering van de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones en van de civiele bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones en voor het operationeel personeel van de civiele bescherming.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Hernieuwing en aanwijzing van sommige leden van de federale politieraad

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende hernieuwing en aanwijzing van sommige leden van de federale politieraad.

Lees verder - 20/04/2018 13:20

Nationaal noodplan betreffende de aanpak van een incident waarbij chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen worden gebruikt

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het nationaal plan betreffende de aanpak van een crimineel incident of terroristische aanslag waarbij chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRNe) worden gebruikt.

Lees verder - 30/03/2018 17:29

Civiele bescherming: interventie van Casualty Extraction Teams

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de interventie van de Casualty Extraction Teams in de hulpverleningszones.

Lees verder - 16/03/2018 15:11

Dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een federale dotatie voor het jaar 2018 toekent om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren.

Lees verder - 09/03/2018 14:07

Samenwerkingsakkoord over de verdeelsleutel van de productiekosten van verblijfs- en werkvergunningen

De ministerraad stemt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Werk Kris Peeters en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de drie Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de verdeelsleutel van de kosten die verbonden zijn aan de productie van verblijfs- en werkvergunningen.

Lees verder - 02/03/2018 14:47

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 02/03/2018 14:47

Aanstelling directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Lees verder - 22/02/2018 14:09