Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: vervanging van de regeringscommissaris

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een koninklijk besluit over eervol ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers: tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de aflevering van een gecombineerde vergunning en rechten voor werknemers uit derde landen.

Lees verder - 09/02/2018 14:29

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 02/02/2018 14:42

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Defensie Steven Vandeput goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Wijzigingen inzake verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed dat verschillende wijzigingen aanbrengt inzake verkiezingen.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Verdeling 2017, 2018 en 2019 van de dotatie om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenning van een dotatie voor 2017, 2018 en 2019 om bepaalde initiatieven in de politiezones te stimuleren. 

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Dotatie 2017 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor 2017 een dotatie verleent aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de veiligheid die voortvloeit uit de organisatie van de Europese toppen en de hoofdstedelijke functie van Brussel. De betaling van deze jaarlijkse dotatie vaan 55 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is beslist bij de zesde staatshervorming.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Regeling van het gebruik van bewakingscamera's

Op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister van Justitie Koen Geens en minister van Defensie Steven Vandeput keurt de ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van een aantal wetten over het gebruik van (bewakings)camera's goed.

Lees verder - 14/12/2017 15:37

Dode hand 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2017 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Lees verder - 14/12/2017 15:37