Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

11.03.2019 - Inhuldiging sociale woningen "Lemmens"

Ontdek op 11 maart om 11u30 twee nieuwe passieve gebouwen dat naast 10 sociale flats ook een appartement voor de parkwachter van het Dauwpark, werkruimtes voor Leefmilieu Brussel en een buurtlokaal bevat.

Lees verder - 04/03/2019 12:25

Gescheiden inzameling van ionische rookmelders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de gescheiden inzameling van ionische rookmelders.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Noodplanning en crisissituatiebeheer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de noodplanning en het crisissituatiebeheer op gemeentelijk en provinciaal niveau, en over de rol van de burgemeesters en gouverneurs bij een crisis die een coördinatie op nationaal niveau vereist.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Wijziging van de naam van een hulpverleningszone in Oost-Vlaanderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de naam van een hulpverleningszone in Oost-Vlaanderen wijzigt.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten

De ministerraad keurt het voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Defensie Didier Reynders goed om de inzet van de militairen op het terrein te behouden, in het kader van het protocolakkoord over de steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten.

Lees verder - 01/03/2019 16:07

Wijzigingen omtrent de organisatie van de opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat verschillende koninklijke besluiten over het operationeel personeel van de hulpverleningszones wijzigt.

Lees verder - 22/02/2019 14:25

Benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) benoemt.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Wijziging van het statuut van het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 mei 2007 over de civiele veiligheid, wat het federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid betreft, wijzigt.

Lees verder - 01/02/2019 15:25

Overheidsopdracht voor bewaking in verschillende overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken en de verschillende deelnemende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 18/01/2019 15:15

Toevoeging van een lid aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie bij de FOD Financiën toevoegt aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid.

Lees verder - 11/01/2019 11:28