Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Hulde van de Eerste Minister Elio Di Rupo aan Wilfried Martens

Eerste Minister Elio Di Rupo heeft met grote droefheid het overlijden vernomen van voormalig Belgisch Eerste Minister en Minister van Staat Wilfried Martens.

Lees verder - 10/10/2013 09:23

Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp erkennen.

Lees verder - 04/10/2013 14:31

Bevlagging van openbare gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bevlagging van openbare gebouwen vastlegt.

Lees verder - 04/10/2013 14:31

Overheidsopdracht voor de federale politie

De ministerraad stemt in met een overheidsopdracht van de geïntegreerde politie voor het versturen van correspondentie van de geïntegreerde politie.

Lees verder - 27/09/2013 16:53

Regeling van de private en bijzondere veiligheid

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de prive-bewakingsagenten als aanvulling op de taken van de politiediensten beter definieert.

Lees verder - 13/09/2013 14:49

Diepgaande hervorming van de afdeling administratieve geschillen van de Raad van State – tweede lezing

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en een aantal aspecten van de bevoegdheid en de organisatie van die afdeling grondig hervormt. Het voorontwerp van wet voert zo het regeerakkoord uit dat een verbetering van de procedure voor de Raad van State voorzag “om  beter aan de concrete bekommernissen te beantwoorden, in het belang van de rechtzoekende en de bestuurlijke overheden”.

Lees verder - 13/09/2013 14:49

Zesde Staatshervorming - Adviezen Raad van State

De adviezen van de Raad van State betreffende de wetsvoorstellen van de laatste sequentie van de zesde staatshervorming werden overgemaakt.

Lees verder - 11/09/2013 11:41

Loopbaan voor de personeelsleden van de centra voor noodoproepen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de overplaatsing van personeel van de centra voor noodoproepen naar de FOD Binnenlandse Zaken verduidelijkt.

Lees verder - 06/09/2013 14:28

Strategische veiligheids- en preventieplannen en gemeenschapswachten

De ministeraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de strategische veiligheids- en preventieplannen en de gemeenschapswachten.

Lees verder - 19/07/2013 20:21

Risicoanalyse in de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de risicoanalyse die zal worden uitgevoerd door de toekomstige hulpverleningszones. 

Lees verder - 19/07/2013 20:21