Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Toelage voor veiligheids- en samenlevingscontract

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een toelage veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie. 

Lees verder - 19/07/2013 20:21

Perscentrum 21 juli: praktische info

Het perscentrum voor de ceremonieën en festiviteiten van 21 juli is open:

Lees verder - 19/07/2013 19:23

21 juli: let op voor de hitte!

Het KMI voorspelt voor zondag 21 juli 29°C. Hou daar rekening mee als u naar de festiviteiten  van 21 juli in Brussel komt. Extreme warmte heeft een enorme impact op  de gezondheid.

Lees verder - 19/07/2013 14:23

Volg de festiviteiten van 21 juli live op het Luxemburgplein in Brussel

Op 21 juli zit u op de eerste rij om alle ceremonieën letterlijk en figuurlijk van dichtbij te volgen: op het Luxemburgplein in Brussel zal er van 8u30 tot 20u een groot scherm staan. Het zal alle festiviteiten live uitzenden met live geluid.

Lees verder - 18/07/2013 14:14

Overlegcomité

Het Overlegcomité heeft een nieuw akkoord bereikt tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen over de verdeling van de te realiseren begrotingsinspanningen voor 2014.

Lees verder - 17/07/2013 12:49

Goedkeuring van de Wet Diverse Bepalingen voor Binnenlandse Zaken: belangrijke verbeteringen voor de politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen voor Binnenlandse Zaken. Deze wettekst beoogt diverse aanpassingen op het vlak van de politie.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Nieuwe strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om de strategische veiligheids- en preventieplannen alsook de bepalingen rond de gemeenschapswachten, te verlengen tot 31 december 2017.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Facturatie van de opdrachten van de operationele diensten van de civiele veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken en gelijke Kansen Joëlle Milquet ontwerp van Koninklijk Besluit, dat bepaalt welke opdrachten van de hulpdiensten betalend worden gemaakt en welke gratis zijn. Het toepassingsveld van het koninklijk besluit van 25 april 2007 is voortaan uitgebreid naar de hulpzones en beperkt zich niet enkel tot de gemeenten. 

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Eigendomsoverdracht van gebouwen naar gemeenten en meergemeentepolitiezones

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de eigendomsoverdracht regelen van gebouwen van de federale staat naar de gemeenten en de meergemeentepolitiezones.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

Astrid-radiodekking in nieuwe bouwwerken

De ministerraad legt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet de criteria vast waaraan de nieuwe bouw- en infrastructuurwerken moeten voldoen op het vlak van de Astrid-radiodekking.

Lees verder - 12/07/2013 16:49