Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken: civiele veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet het voorontwerp van wet goed met diverse bepalingen voor Binnenlandse Zaken. Deze wettekst beoogt verschillende wijzigingen aan te brengen op het vlak van civiele veiligheid.

Lees verder - 12/07/2013 16:49

6de Staatshervorming – Verklaring van Eerste Minister Elio Di Rupo

Mesdames et Messieurs,
Dames en Heren,
21 maanden geleden, op 11 oktober 2011 om exact te zijn, sloten acht partijen een politiek akkoord om de structuur en instellingen van ons land verder te hervormen.
Een politiek akkoord over een Zesde Staatshervorming die de grootste zou worden in de geschiedenis van ons land.

Lees verder - 10/07/2013 09:26

Definitief uurrooster van de plechtigheden naar aanleiding van de troonsafstand van koning Albert II en de eedaflegging van toekomstig koning Filip

Na een nieuwe bijeenkomst van de Task Force “21 juli” werd het definitief uurrooster van de plechtigheden vastgelegd. 

Lees verder - 09/07/2013 16:02

Bijstand van een vertrouwenspersoon voor een zoneraadslid van een hulpveleningszone

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Personen met een Handicap Pilippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een zoneraadslid van een hulpverleningszone met een handicap de mogelijkheid geeft om zich door een vertrouwenspersoon te laten bijstaan.

Lees verder - 05/07/2013 18:18

Nieuw elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een voorontwerp van wet goed dat de elektronische stemming met papieren bewijsstuk organiseert. 

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Diverse bepalingen inzake verkiezingen

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse zaken Joëlle Milquet en staatssecretaris voor Personen met een Handicap Philippe Courard een voorontwerp van wet goed dat de kieswetgeving wijzigt om de organisatie van de stembusgangen voor de keizer, voor de kandidaten en voor de verantwoordelijken van de kiesbureaus te verbeteren. 

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Hervorming van de Gemeenschapswachten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de gemeenschapswachten hervormt. De beslissing hiertoe werd genomen tijdens het regeerakkoord dat de verbetering van de opleiding en de bevoegdheden van de gemeenschapswachten vooropstelt.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Uitoefening van het passief kiesrecht voor het Europees Parlement in een andere EU-lidstaat waar ze geen onderdaan van zijn

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de wijziging van de Europese richtlijn over de uitoefening van het passief kiesrecht voor het Europees Parlement in een andere EU-lidstaat in het Belgische recht overneemt.

Lees verder - 05/07/2013 18:17

Plechtigheden naar aanleiding van de troonsafstand van koning Albert II en de eedaflegging van toekomstig koning Filip

Het kernkabinet bevestigde vanmorgen het programma van de plechtigheden naar aanleiding van de troonsafstand van koning Albert II en de eedaflegging van toekomstig koning Filip op 21 juli 2013, dag van de Nationale Feestdag.  Dit programmaschema is gebaseerd op de voorstellen van de Task Force die voor de gelegenheid werd opgericht en die op 4 juli voor het eerst bijeenkwam.

Lees verder - 05/07/2013 12:31

Troonafstand van koning Albert II - Verklaring van de Eerste Minister in het Federaal Parlement

Monsieur le Président
Chers Collègues,
Nous vivons à nouveau un moment historique.
Un changement de règne est toujours un moment très particulier dans l’histoire de notre pays.

Lees verder - 04/07/2013 12:26