Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Home Affairs

Verlenging van de mogelijkheid voor beroepsbrandweerlui om voorafgaand aan het pensioen verlof te nemen

Op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee de mogelijkheid voor beroepsbrandweerlui om voorafgaand aan het pensioen verlof te nemen wordt verlengd. Die maatregel sluit aan op een beslissing van het kernkabinet van 17 februari 2012.

Lees verder - 14/03/2013 15:50

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om twee overheidsopdrachtprocedures op te starten voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Lees verder - 14/03/2013 15:50

Nieuwe wetgeving op de gemeentelijke administratieve sancties - tweede lezing

Gemeenten kunnen hogere administratieve sancties opleggen in de strijd tegen overlast. De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat het regeerakkoord op dit vlak uitvoert.

Lees verder - 14/03/2013 15:50

Bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de procedure voor de toelating tot de opleiding voor bevordering in de graad van hoofdcommissaris van politie en de organisatie van de opleiding wijzigt.

Lees verder - 01/03/2013 17:00

Benoemingswijze van inspecteur-generaal en de adjunct-inspecteur-generaal bij de geïntegreerde politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wijze van benoeming van de inspecteur-generaal en de adjunct-inspecteur-generaal van de geïntegreerde politie vastlegt.

Lees verder - 07/02/2013 18:30

Speciale oproepingsbrief voor de stemgerechtigden in de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet het speciale model van oproepingsbrief goed voor de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeenten in het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Lees verder - 01/02/2013 16:44

Gemeenschappelijke verklaring van de Waalse regering, de Federale regering en een delegatie van vertegenwoordigers van de werknemers van ArcelorMittal

We accepteren de sluiting en de beslissing van ArcelorMittal niet. We staan allemaal achter de werknemers voor het uitwerken van een industrieel plan en om de tewerkstelling te redden.

Lees verder - 25/01/2013 15:13

Zesde staatshervorming: vergadering met de ministers-presidenten

De eerste minister en de vier ministers-presidenten hebben elkaar deze middag ontmoet, samen met de twee staatssecretarissen voor Staatshervorming. Ze hebben het gehad over de stand van de werkzaamheden betreffende de bevoegdheidsoverdrachten naar de gewesten en de gemeenschappen en de praktische gevolgen daarvan.

Lees verder - 22/01/2013 16:02

Overheidsopdracht voor het Crisiscentrum

De ministerraad geeft het Crisiscentrum de toestemming om een addendum bij de Belgacom Explore-overeenkomst van 28 oktober 2009 te ondertekenen. Met het addendum verlengt het Crisiscentrum de overeenkomst en breidt ze uit.

Lees verder - 11/01/2013 14:57

Nieuwjaarswensen van de Eerste Minister

Eerste Minister Elio Di Rupo wenst alle inwoners van ons land het allerbeste voor 2013. Dat het een schitterend jaar mag worden, vol momenten van klein en groot geluk. Hij wil het nieuwe jaar inzetten met een boodschap van steun, vertrouwen en hoop aan alle burgers in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Lees verder - 02/01/2013 14:29